Sökning: "åse galko"

Hittade 1 uppsats innehållade orden åse galko.

  1. 1. Betydelsen av att samverka : En studie av det interorganisatoriska samarbetet kring demensvården i Halland

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Åse Galko; Anna-Karin Gustafsson; [2012]
    Nyckelord :Samverkan; nationella riktlinjer; demensvård; region; kommun; implementering; socialt arbete;

    Sammanfattning : The purpose of our study is to interpret and understand the collaborative process around a regional model that is based on state developed guidelines for people with dementia. We have chosen to focus on the importance of interaction and have therefore interviewed participants in the project's steering committee. LÄS MER