Sökning: "åsikt parti"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden åsikt parti.

 1. 1. Begreppens tvetydighet : En analys av statsbegrepp i tidningen Zimmerwald 1918–1921

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Patrik Lindelöf; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera olika statsbegrepp inom den socialistiska tidskriften Zimmerwald. Den centrala frågeställningen i denna studie är: • Vilka olika statsuppfattningar kommer till uttryck i tidskriften Zimmerwald? För att finna svar på denna forskningsfråga har fyra olika områden analyserats i tidskriften: Revolution, Våld, Militarism och Rådsdemokrati och borgerlig demokrati. LÄS MER

 2. 2. Partiledaråsikt och koalitionsbygge: Hur tänker väljaren? Med fokus på valet 2010

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Källqvist; [2018]
  Nyckelord :Koalitionsbygge; Alliansen; Partiledare; Parti; 2010; Åsikter; Samarbete; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att studera hur svenska väljare tänker kring koalitionsbygge och om detta påverkar åsikten om en partiledare från ett annat parti än det man röstat på. Uppsatsens teori fokuserar därför på en ökad personifiering inom politiken samt koalitionsbygge, då det i dagens samhälle finns en ökad förståelse gällande vikten av att samarbeta mellan partier för att lättare kunna genomföra policys. LÄS MER

 3. 3. Partiet eller kommunen? : En enkätstudie om de socialdemokratiska kommunstyrelseordförandenas lojalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Disa Chrapkowska; [2017]
  Nyckelord :Representationsprinciper; kommunpolitik; Socialdemokraterna;

  Sammanfattning : Målet med denna uppsats var att kartlägga hur Socialdemokratiska kommunstyrelseordföranden ser på den dubbla rollen partiföreträdare och kommunens ledare. Detta som en del i ett större område inom statsvetenskapen som handlar om att undersöka beslutsfattande och hur avgörande partilinjen egentligen är. LÄS MER

 4. 4. Den kommunala skolan : Riksdagspartiernas åsikt i frågan då och nu

  L2-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sara Ekström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet var att utreda partiernas ställning till genomförandet av kommunaliseringen samt partiernas åsikt idag. Arbetet har lyft fram en del av de argument som fanns för- och emot innehållet i proposition 1990/91:18 ” Om ansvaret för skolan”. LÄS MER

 5. 5. Grupptillhörighetens påverkan på den politiska attityden

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Sara Hedlund; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tidigare amerikanska studier har visat att identifiering med ett politisk parti är viktigare för individen än de åsikter som partiet uttalar. Individen håller med representanter från sitt parti, oavsett om åsikten som uttalas inte är förenlig med partiets politik. I föreliggande studie testas dessa resultat i en svensk kontext (N = 89). LÄS MER