Sökning: "åsiktsfrihet"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet åsiktsfrihet.

 1. 1. Regeringsformen på gymnasienivå : En kvalitativ implementeringsstudie om samhälls- och naturkunskapslärare utifrån perspektivet förstå, vilja och kunna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Arvid Hansson; Joel Jonsson; [2022]
  Nyckelord :The Instrument of Government; freedom of speech; freedom of opinion; discrimination; upper secondary school level; implementation; value conflicts; Regeringsformen; yttrandefrihet; åsiktsfrihet; diskriminering; gymnasienivå; implementering; värdekonflikter;

  Sammanfattning : The purpose of this study is based on a implementation theoretical perspective, to understand, want, and be able to study the conditions for social studies and science teachers at the upper secondary school level to implement the content of The Instrument of Government on freedom of speech, freedom of opinion and discrimination. The study is based on the political scientist Lennart Lundqvist’s implementation theory of understanding, will and ability. LÄS MER

 2. 2. Hållbart och digitaliserat : Policyimperativ inom biblioteksväsendet

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Joakim Bröms; [2022]
  Nyckelord :Agenda 2030; hållbar utveckling; digitalisering; bibliotek; policyimperativ; demokrati; åsiktsfrihet; textanalys;

  Sammanfattning : Since the launch of United Nations Agenda 2030, sustainable development has been a goal of the Swedish government. Furthermore, Sweden has vowed to be second to none in taking advantage of the potential benefits of digital technology. LÄS MER

 3. 3. Demokratins dilemma: Toleransens gränser och kampen om lika rättigheter

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Nadja Palovaara; [2022]
  Nyckelord :Liberal democracy; political tolerance; freedom of expression; freedom of thought; minority group; group threat; participation; autonomy; equality; democracy; Liberaldemokrati; tolerans; yttrandefrihet; åsiktsfrihet; minoritet; grupphot; deltagande; autonomi; jämlikhet; demokrati;

  Sammanfattning : Political tolerance is defined as the willingness to tolerate political ideas, actions, or practices of others that one disapproves of or finds objectionable. Tolerance is considered an indispensable democratic virtue. LÄS MER

 4. 4. Icke-erkännande av transpersoner - En queerteoretisk analys av åsiktsfriheten i klassrummet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Blerina Nerjovaj; [2022]
  Nyckelord :Konstitutionell rätt; Diskrimineringsrätt; Könsöverskridande identitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Protection from discrimination for people with transgender identity and expression was not introduced in Swedish legislation until 2009, years after other vulnerable groups obtained the same protection. The late introduction reflects a societal discourse that still prevails today, where some are critical of the use of transpeople’s desired pronouns. LÄS MER

 5. 5. Individuella migrationsdrivkrafter i den moderna svenska emigrationen : En studie om vilka faktorer som ligger bakom utlandssvenskars emigration och permanenta bosättning i USA.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Amanda Tydesjö; [2021]
  Nyckelord :Swedish emigration; Individual drivers of migration; Jantelagen; The law of Jante; Push and pull factors; Freedom of opinion; Svensk emigration; Individuella migrationsdrivkrafter; Jantelagen; Push- och pullfaktorer; Åsiktsfrihet;

  Sammanfattning : This thesis considers the individual drivers of migration in modern Swedish emigration and the subsequent decision to remain in the host country. The study draws on primary data from 14 semi-structured digital interviews with Swedes who have emigrated and permanently settled down in different locations in the United States. LÄS MER