Sökning: "åsiktsrepresentativitet"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet åsiktsrepresentativitet.

 1. 1. Alkoholpolitik och väljarkår : Åsiktrepresentativitet mellan partiföreträdare och väljarkår

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Holmesson; [2017]
  Nyckelord :Alkohol; åsiktsrepresentativitet; väljarkår; SOM-institutet;

  Sammanfattning : Stödet för en restriktiv alkoholpolitik har i den samlade väljarkåren ökat kraftigt sedan EU-inträdet enligt SOM (Samhälle, opinion och medier)-institutets årliga enkätundersökningar. Trots det finns en tillbakagång av den restriktiva alkoholpolitiken där det framkommit nya försäljningskanaler, ökad marknadsföring och lägre alkoholskatt. LÄS MER

 2. 2. Rösterna i Riksdagen : Samstämmighet mellan parti och person

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för politiska och historiska studier

  Författare :Stefan Nilsson; [2012]
  Nyckelord :samstämmighet; riksdagen; riksdagsledamöter; partilinje; obundet mandat; partimandat; individualisering; åsiktsrepresentativitet; åsiktsrepresentation; vänster; höger;

  Sammanfattning : The Voices of ParliamentCongruence between party and personThe purpose of this study is to determine the congruence between the opinions of members of parliament and their respective party policies, in order to further determine the cause of poor voter-party congruence and whether or not the individualization of the parliament could affect the character of legislation. To do so, the study asks two primary research questions;- "Are the communicated party policies representative of the opinions of the members of parliament?"- "Is the discrepancy between party policies and the opinions of the members of parliament sufficient for the individualization of parliament to substantially affect the parliament's decisions?"The study answers these questions by comparing the average of self-described left-right stances of members of parliament with the average of voter-described left-right stances of party policies, using existing survey data and a constructed left-right dimension. LÄS MER