Sökning: "åtagande av anställda"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden åtagande av anställda.

 1. 1. Otillåtna bisysslor - En rättsvetenskaplig analys om bisysslors tillåtenhet inom den offentliga sektorn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Miriam Jensen; Moa Olofsson; [2022]
  Nyckelord :Förtroendeskadlig bisyssla; konkurrerande bisyssla; arbetshindrande bisyssla; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In order to maintain the public’s trust, the Instrument of Government dictates that all public employees must act objectively and impartial. To ensure compliance with this regulation, the Public Employment Act has incorporated legislation on incidental employment. LÄS MER

 2. 2. Klimatstrategier i kemiindustrin – Analys av 6 företags utsläppsstrategier kopplat till länders åtagande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Amanda Isacsson; [2021]
  Nyckelord :CDP; Kemiindustrin; Klimatstrategier; Utsläppsstrategier; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kemiindustrin har en betydande roll på den globala marknaden och dess produkter hittas i nästan alla tillverkade produkter. Kemiindustrins påverkan på klimatet är stor och sker både genom hanteringen av dess slutprodukter och även i själva produktionen. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar i en föränderlig värld - En studie om organisationsförändringar inom Svenska Röda Korset

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anette Wallin Østberg; Patrik Persson; [2020]
  Nyckelord :Svenska Röda Korset; Senmodernitet; Tredje sektorn; Förändringsprocess; Tjänstemän; Frivilliga ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Det senmoderna samhället karakteriseras av en riktning mot ett alltmer individualiserat samhälle. Detta påverkar såväl organisationer som individer. Extra utsatta i denna samhällsutveckling är organisationerna som verkar inom tredje sektorn då de bygger på ett kollektivistiskt förhållningssätt och en solidarisk ideologi. LÄS MER

 4. 4. Spridning och förankring av CSR i försäkringsföretag : — En studie om anställdas medvetenhet och involvering av företagens hållbarhetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Hanna Ta; Lovisa Nätterqvist; [2020]
  Nyckelord :CSR; hållbarhet; hållbarhetsrapportering; anställdas engagemang; informationskällor; organisationsstruktur; internt varumärke; interna informationsflöden organisatoriskt engagemang; organisatorisk identifiering; organisatoriskt förtroende;

  Sammanfattning : Intresset för hållbar utveckling har ökat under de senaste decennierna och likaså intresset hos företag i form av Corporate Social Responsibility (CSR) och hållbarhetsrapportering. Detta ökade engagemang leder till att företag behöver utveckla ett effektivt hållbarhetsarbete samt verksamma hållbarhetspolicys inom företaget. LÄS MER

 5. 5. Corporate Social Responsibility: Medarbetaren i fokus : En kvantitativ studie om faktorer som påverkar medarbetarens attityd till CSR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Eva-Karin Byström; Sofie Jansson; [2015]
  Nyckelord :CSR; medarbetare; hållbarhet; attityd; tjänstesektorn; beteende; organisatoriskt åtagande; kommunikation;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är numera inte ett revolutionerande koncept och ansvaret för att skapa en hållbar värld för kommande generationer ligger inte bara på stora globala organisationer utan andra samhällsaktörer, såsom företag, måste börja ta sitt ansvar. Litteraturen visar en ökad medvetenhet gällande hållbarhetsfenomenet där människan på allvar börjat föra diskussioner inom både forskningsfältet såväl som hos civilbefolkningen. LÄS MER