Sökning: "åtelkamera"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet åtelkamera.

 1. 1. Användning av åtelkameror för att uppskatta antalet sälar i fjordarna innanför Orust : en metodutvärdering

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Daniel Carlsson; [2019]
  Nyckelord :knubbsäl; Phoca Vitulina; 8-fjordar; EBFM; åtelkamera; time-lapse;

  Sammanfattning : I slutet av 1980-talet blev många fiskbestånd på svenska västkusten överfiskade vilket bl.a. resulterade i en minskning av kustnära bestånd av olika torskfiskarter. LÄS MER

 2. 2. Klövviltets besöksfrekvens och bete i sydsvenska poppelplanteringar

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Sandra Westerström; [2015]
  Nyckelord :betesgrad; besöksfrekvens; stödutfodring; älg; rådjur; browsing pressure; occupation rate; supplementary feeding; moose; roe deer;

  Sammanfattning : Energy is an essential part of the society and for a sustainable future we need to use the energy resources in a sustainable way. The forest is Sweden’s most important resource for renewable energy and a higher production combined with shorter rotation periods (time from planting to clear cutting) can increase the access to energy. LÄS MER