Sökning: "återanvända"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade ordet återanvända.

 1. 1. Regnvatteninsamling på Sandön : En undersökning av potentialen för regnvatteninsamling

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Petra Ljunggren; Tom Poncin; [2020]
  Nyckelord :Regnvatteninsamling; RWH; vattenbrist; grundvatten; Sandön;

  Sammanfattning : Vatten är en livsnödvändig förutsättning för allt levande och förändringar i vattentillgången kan ha förödande konsekvenser. Därför är det viktigt att hitta ett hållbart sätt att konsumera och återanvända vatten på, särskilt i områden med risk för vattenbrist eller vattenkvalitetsproblem. LÄS MER

 2. 2. BIM-baserad anbudskalkylering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Hasan Zuhir Falah Hasan; [2020]
  Nyckelord :Kalkylering; anbud;

  Sammanfattning : Idag finns det många aktörer inom byggsektorn som fortfarande använder sig av traditionellanbudskalkylering, trots möjligheterna och fördelarna som digitaliseringen medbringarbyggprocessens olika skeden. Den traditionella arbetsmetoden anses vara tidskrävande ochosäker. LÄS MER

 3. 3. En studie av möjligheter och hinder att återanvända rivningsavfall i Gästrikeregionen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Hugo Birgersson; [2020]
  Nyckelord :Circular economy; reuse; demolition; Gästrikeregionen; Cirkulär ekonomi; återbruk; rivning;

  Sammanfattning : Increased effectivity in resource management in the construction sector is required to achieve the environment goals of Agenda 2030. The largest source of total accumulated waste derives from the construction and demolition area. LÄS MER

 4. 4. Robust Booster Landing Guidance/Control

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Ugurcan Çelik; [2020]
  Nyckelord :Booster; Rocket; Reusable; Stage; Vertical; Landing; Auto-Pilot; Guidance; Control; Navigation; Reinforcement Learning; Robust; Optimization; Optimal Control; Uncertainty Analysis; Booster; raket; återanvändbar; scen; vertikal; landning; autopilot; ledning; kontroll; navigering; förstärkningsinlärning; robust; optimering; optimal kontroll; osäkerhetsanalys;

  Sammanfattning : The space industry and the technological developments regarding space exploration hasn’t been this popular since the first moon landing. The privatization of space exploration and the vertical landing rockets made rocket science mainstream again. LÄS MER

 5. 5. Cirkulär ekonomi inom byggsektorn - En kvalitativ intervjustudie kring byggbranschens förhållande till cirkulär ekonomi för hållbar framtid

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Miriam Ljung; Frea Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; återvinning; LFM30; återanvända; byggsektorn; Circular economy; recycling; LFM30; reuse; building sector;

  Sammanfattning : Bygg- och anläggningssektorn har en stor inverkan på den globala uppvärmningen. Byggsektorn beräknas ha ett utsläpp på 15 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. LÄS MER