Sökning: "återanvändning av schaktmassor"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden återanvändning av schaktmassor.

 1. 1. ÅTERANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Elin Tengelin; Martina Vetterlund-Handberg; [2018]
  Nyckelord :Reuse of excavated soil and rock; recycling facility; solid waste management; Utgrävd mark; återanvändning av schaktmassor; återanvändningsterminal;

  Sammanfattning : Syfte: Återanvändningen av schaktmassor inom anläggningsbranschen är i dagsläget begränsad. Bland annat på grund av otydliga regelverk samt låga kostnader och hög tillgänglighet av jungfruliga material. LÄS MER

 2. 2. Asfaltåtervinning och masshantering : hur kan klimatpåverkan reduceras?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Caroline Krouthén; [2017]
  Nyckelord :asfalt; återvinning; livscykelanalys; schaktmassor; bitumen; ballast;

  Sammanfattning : Examensarbetet har studerat asfaltproduktionen i ett av Skanskas asfaltverk och utifrån det utfört livscykelanalys för asfalttillverkningen. Dessutom har examensarbetet genom intervjuer även undersökt hur offentlig sektor jobbar med återvinning och återanvändning av schaktmassor samt återvinning av asfalt. LÄS MER

 3. 3. Användning av förorenade massor som en resurs i urbana miljöer för att främja hållbar utveckling : En förstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Madeleine Ullerhed; [2017]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; schaktmassor; återanvändning av schaktmassor; anläggningsändamål; förorenade massor;

  Sammanfattning : Exploitation of soil increases in line with the urbanisation. Exploitation sometimes leads to surplus masses, generally handled as waste due to lack of a resource perspective. Many areas attractive for exploitation are more or less contaminated of pollutions and the most common alternative to handle such waste is landfilling. LÄS MER

 4. 4. Finns det potential att införa en massdatabas för handel och utbyte av överskottsmassor i Eskilstuna?

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Jon Vall; [2009]
  Nyckelord :web-based earth information database; surplus material; excavated soil; reuse; recycling; webbaserad massdatabas; överskottsmassor; schaktmassor; återanvändning; återvinning; Lilla Nyby; Folkesta; Kjula;

  Sammanfattning : In Eskilstuna and Sweden in general the level of reuse of surplus material containing soils and rocks from excavation is low. In this report the potential for increasing the reuse of excavated material in Eskilstuna by using a web-based earth information database has been examined. LÄS MER