Sökning: "återanvändning"

Visar resultat 1 - 5 av 247 uppsatser innehållade ordet återanvändning.

 1. 1. Defining requirements of PET scrap for open loop recycling of post-industrial waste

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Josephine Digné; [2020]
  Nyckelord :Chemical Engineering; plastics; thermoplastics; PET; polyethylene terephthalate; foamed plastics; recycling; post-industrial waste; circular economy; återvinning; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To reduce the environmental impact and minimize the exploitation of the depleting re-sources, the transition to a circular economy is vital. It proposes an economy of reduced ma-terial consumption and increased reuse and recycling of plastics and other materials. LÄS MER

 2. 2. Steel Database Analysis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Ingrid Torstensson; [2020]
  Nyckelord :Steel industry; Plantfacts; blast furnace; electric arc furnace; steel making processes; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks databasen Plantfacts som innehåller data om stålverk från hela världen. Syftet med detta är att utvärdera om det finns en koppling mellan primärt och sekundärt producerat stål och olika typer av stålverk i downstream-processer. LÄS MER

 3. 3. The possibilities of recycling wash water at Vidinge

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Julia Mauritzson; [2020]
  Nyckelord :reuse; treatment; fresh-cut; water engineering; environmental engineering; avloppsteknik; vattenförsörjningsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Water is a resource of importance and with drier weather around the world, including Swe-den, there is a risk of too low levels of water to satisfy for instance households, animals and industries in the future. Fresh-cut fruit and vegetable industries are water intense and almost all process water is used in the washing process. LÄS MER

 4. 4. I protest mot konsumtionslivet - En kvalitativ uppsats om återbrukare och deras attityder till samhället

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Vile Oyagüez Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Återbruk; konsumtionskritik; identitetsskapande; ekoaktivism.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats, I protest mot konsumtionslivet, har som syfte att se hur människor lever utanför dessa ramar och hur deras verkligheter ser ut samt olika attityder och åsikter. Vad är det egentligen som gör att människor väljer att leva ”utanför” samhället? I uppsatsen har en kvalitativ studie gjorts där fem personer intervjuats och delat med sig av sina erfarenheter av återbruk samt attityder till samhället. LÄS MER

 5. 5. Analys av modeller för klimatberäkning vid återvinning och återanvändning - En studie av livscykelanalys som ett verktyg för att mäta klimatbelastning av återanvända jord- och schaktmassor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Thilda Ingelsten; [2020]
  Nyckelord :LCA; climate measurement; methodology; earth; excavation; secondary materials; recycle; reuse; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Återvinning och återanvändning är processer för både avfallshantering och nyproduktion, detta skapar problem vid fördelning av bördor och vinster i miljöberäkningar. International Organisation for Standardisation (ISO) etablerar generella riktlinjer för beräkning av klimatbelastning av återvunna materialflöden, dock saknas etablerade regelverk och normer inom byggbranschen. LÄS MER