Sökning: "återanvändning"

Visar resultat 1 - 5 av 216 uppsatser innehållade ordet återanvändning.

 1. 1. En Cirkulär IT-industri IT-bolags möjlighet att ställa om till en cirkulärekonomisk verksamhetsmodell Kandidatuppsats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Ek; Johan Ungerth; [2019-06-20]
  Nyckelord :Cirkulärekonomi; IT-industrin; Atea; Återvinning; Återanvändning och Implementering;

  Sammanfattning : Denna studie ser över IT-bolags möjlighet att ställa om till en cirkulärekonomisk verksamhetsmodell. Studiens syfte är att undersöka hur ett IT-bolag kan implementera cirkulärekonomi och hur processen för återvinning och återanvändning skapar ett hållbart, cirkulärt och slutet system inom IT-bolag. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av marknader för avfallsbaserade resurser : En fallstudie på återanvändning av komplexa avfallsströmmar ur ett värdekedjeperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Elsa Bertils; Herman Elvingson; [2019]
  Nyckelord :waste; markets; market regulation; reuse; recycling; resource efficiency; value chain; sludge; bottom ash; slag; organic fertilizer; waste policy; policy; avfall; marknader; återvinning; återanvändning; resurseffektivitet; värdekedja; rötslam; biogödsel; slaggrus; bottenaska; Revaq; SPCR 120; handel; avfallslagstiftning; styrmedel; styrning;

  Sammanfattning : Immense amounts of waste are generated daily by our society, and the management of these streams is a critical societal function. Part of this work is reusing and recycling materials with attractive properties, which is also an imperative step towards circular material flows. LÄS MER

 3. 3. Omforma - Forskning genom design – en undersökning om omformning av oanvända produkter i hemmet.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Kajsa Hollsten; [2019]
  Nyckelord :Redesign; värde; behov; personlig design; critical design; holistiskt system; value; needs; citical design; holistic system;

  Sammanfattning : Våra hem fylls med produkter baserade på behov och önskemål och användningen av produkterna avtar efter en kortare tid då behovet att ersätta produkterna med nya känns lockande. Samhället är byggt för att avfallssystemet skall kunna ta över våra produkter som vi inte längre använder. LÄS MER

 4. 4. Pointing in circles is not a way to circular economy : Barriers to a circular use of ICT products from a user organisation’s perspective

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Catja Carlson; Sara Österberg; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; Sustainability; ICT products; Circular electronics; Reuse; Refurbishment; Barriers to circular economy; Management; Cirkulär ekonomi; Hållbarhet; ICT-produkter; Cirkulär elektronik; Återanvändning; Rekonditionering; Barriärer för en cirkulär ekonomi; Ledning;

  Sammanfattning : The circular economy, in which products, materials and resources circle back into the system rather than ending up as waste, offers the possibility to decouple economic growth from environmental degradation. For the sector of information and communication technologies (ICT), where the products contain a wide range of critical raw materials and have a large environmental impact during their manufacturing phase, a shift from today’s linear consumption is especially important. LÄS MER

 5. 5. Projektering för demontering och återanvändning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Kalle Hull; David Segerberg; [2019]
  Nyckelord :Design; Deconstruction; reuse;

  Sammanfattning : Ett hållbart tänkande blir allt viktigare i dagens samhälle. EU-kommissionen har beslutat att resurser ska användas på ett mer effektivt sätt för att främja en hållbar utveckling. Inom byggbranschen kan detta handla om Design for Deconstruction (DfD), vilket kan översättas till projektering för demontering. LÄS MER