Sökning: "återbetalningstid"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade ordet återbetalningstid.

 1. 1. Minskade energiförluster med avseende på tegelyttervägg : Metoder för att minska energikostnaderna för uppvärmning hos äldre hus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Ted Adbro; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Många äldre hus byggdes tidigt på 1900-talet och används som permanent hem idag. Dessahus byggdes med ett dåligt isolerat klimatskal och med dålig isoleringsförmåga hos fönsterna.Alternativet att isolera klimatskalet med mineralull kom först på 50-talet. LÄS MER

 2. 2. Energiutredning av en villa i Älvkarleby samt lönsamhetsanalys av solceller

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Diyar Umer; [2021]
  Nyckelord :energieffektivisering; energiutredning; solceller; värmepumpar; IDA ICE;

  Sammanfattning : Energiutredning av gamla fastigheter är en betydelsefull åtgärd i dagens samhälle för att kunna identifiera och föreslå energieffektiviseringsåtgärder för att kunna minska dess totala energianvändning.Avsikten med denna utredning är att framställa olika förslag för att minimera energianvändningen för en villa i Älvkarleby samt analysera lönsamheten för en installation av en solcellsanläggning. LÄS MER

 3. 3. Hållbara energilösningar på framtida Jägersro Hästcenter -dimensionering av solcellssystem och batterilager

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Malin Rauhala; Hanna Olsson; [2021]
  Nyckelord :Lastprofil; solcellssystem; batterilager; effektkapning; nybyggnation; load profile; PV system; battery storage; peak shaving; new buildning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Nuvarande Jägersro trav- och galoppbana i sydöstra Malmö ska bytas ut mot bostäder. Skånska Travsällskapet planerar bygga nya Jägersro Hästcenter på sin privata mark precis bredvid. De önskar att hästcentret blir Europas ledande med fokus på hållbarhet. LÄS MER

 4. 4. High Resolution Mapping and Spatial Analysis of Carbon Free Heat Sources for District Heating : A Case Study of Helsinki

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Filip Norrman; Mattias Persson; [2021]
  Nyckelord :High-­Resolution Mapping; Carbon-­Free Heat Sources; 4th Generation District Heating; GIS; Hög­upplöst kartläggning; Koldoixidfria värmekällor; 4e generationen Fjärrvärme; GIS;

  Sammanfattning : Heat production together with electricity production stands for 31% of the global CO2 emissions. The production is as of today still highly dependent on fossil fuels, with a global district energy mix share of fossil fuels of 90%. LÄS MER

 5. 5. Energieffektivisering genom förvärmning av brännluft gällande SSAB:s varmapparater

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Joel Silemo; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetet har omfattat en studie avseende möjligheten att energieffektivisera förvärmningsprocessen för brännluften till varmapparaterna på SSAB genom att ersätta utomhusluft med ett varmare luftflöde från filterskorstenen. Brännluften används i bränngasblandningen bestående av koksgas, masugnsgas och luft i varmapparaterna. LÄS MER