Sökning: "återbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet återbruk.

 1. 1. Återbruk 1750-1850 : Återanvändning av soldatuniformers ylletyg i Västbo härad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Liselott Munther; [2020]
  Nyckelord :Etnologi; aktörsnätverk; återbruk; sängrya; bröllopsdyna;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis in ethnology serves the purpose of showing how the shape of objects are influenced by human and non-human partakers. This essay will consist of how to unite the knowledge created during the registration at museums with the existing knowledge we have about the societies where these items were produced and used. LÄS MER

 2. 2. Återbruk inom byggsektorn : En sammanställande rapport i syfte att utreda alternativa betongstommar för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Desirée Hunt; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; cirkulärt byggande; betongstomme; koldioxid; återbruk;

  Sammanfattning : I takt med en exponentiell ökning av jordens befolkning, bidragande till en ökad konsumtion av jordens resurser ställs allt mer krav och fokus på ett hållbart byggande. Sverige antog sig 2017 ett klimatpolitiskt ramverk i form av en sammanhängande miljöpolitik bestående av klimatlagar och klimatmål för att nå upp till Fossilfritt Sveriges mål i linje med Parisavtalet. LÄS MER

 3. 3. En studie av möjligheter och hinder att återanvända rivningsavfall i Gästrikeregionen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Hugo Birgersson; [2020]
  Nyckelord :Circular economy; reuse; demolition; Gästrikeregionen; Cirkulär ekonomi; återbruk; rivning;

  Sammanfattning : Increased effectivity in resource management in the construction sector is required to achieve the environment goals of Agenda 2030. The largest source of total accumulated waste derives from the construction and demolition area. LÄS MER

 4. 4. Inredningsarkitektur i den cirkulära ekonomin : Kvalitets- och hållbarhetsaspekter på inredning i offentlig miljö

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Marika Strömberg; [2020]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; Inredningsarkitektur; Offentlig inredning; Design; Kvalitet; Kulturarv; Hållbarhet; Koncept; Proposition; Gestaltning; Program; Vårdprogram; Miljöpsykologi; Upphandling;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder sammansatta designmässiga kvaliteter i inredning och hur dessa kan göras mer bestående i den cirkulära ekonomin. Större krav ställs på en återanvändning av produkter. Klimatförändringar kräver att vi bromsar vår konsumtion. LÄS MER

 5. 5. Retursystem för take away-förpackningar i Sverige : En utvärdering av hinder för ett välfungerande retursystem ur ett användarperspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Siri Sinimaa; Jean-Ling Yeung; [2020]
  Nyckelord :Reutilization; reuse; survey; single-use plastic; system of reuse; deposit-return system; Återanvändning; återbruk; enkätundersökning; engångsplast; återbrukssystem; pantsystem;

  Sammanfattning : På europeiska stränder utgör plast som bland annat muggar och bestick en stor andel av det marina skräpet. För att begränsa resursanvändning och nedskräpning bedriver IVL Svenska Miljöinstitutet ett forskningsprojekt där ett retursystem för take away-förpackningar implementerats på elva restauranger och kaféer i Sverige. LÄS MER