Sökning: "återcentrifugering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet återcentrifugering.

  1. 1. Påverkan på PK(INR)-värdet efter olika preanalytiska behandlingar i venöst humanblod.

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Mahdavisabet Khashayar; [2015]
    Nyckelord :Venous thromboembolism; prothrombin complex; Warfarin®; anti-vitamin K; re-spin; blood clotting; coagulation factors; Venös tromboembolism; protrombinkomplex; antivitamin-K; waran; återcentrifugering; blodproppar; koagulationsfaktorer;

    Sammanfattning : Venous thromboembolism that cause blood clotting in blood vessels, prevent blood circulation, depending on changes in one or more of the coagulation factors II, VII, IX and X. Patients who have had a blood clot or cardiovascular diseases are treated with oral anti-vitamin K (Warfarin®) to reducing and prevent relapse. LÄS MER