Sökning: "återföreningsprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet återföreningsprincipen.

 1. 1. Att bevara status quo. En analys av socialnämndens möjligheter att bevara status quo för tvångsomhändertagna barn när förutsättningar för tvångsvård inte längre föreligger

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anduena Krasnigi; [2021-02-03]
  Nyckelord :LVU; Barnets bästa; Kontinuitet; Återföreningsprincipen; Flyttningsförbud; Vårdnadsöverflyttning;

  Sammanfattning : När ett barn inte längre är i behov av tvångsvård ska vården upphöra och den naturliga följden är att barnet återförenas med sina biologiska föräldrar. Det finns dock verktyg till socialnämndens förfogande för att tillgodose barnets behov av kontinuitet, såsom flyttningsförbud och vårdnadsöverflyttning, som möjliggör det för barnet att stanna kvar i familjehemmet även efter tvångsvården upphört. LÄS MER

 2. 2. På LVU-stigen – Barnets bästa i fråga om återförening eller vårdnadsöverflyttning i samband med upphörande av vård enligt LVU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexandra Nicolaides; [2020]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; familjerätt; socialrätt; återförening; LVU; vårdnadsöverflyttning; upphörande av vård; intressekonflikt; rätten till familjeliv; barnets bästa.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige skakades i början av år 2020 av nyheten att en treårig flicka hade hittats avliden i sitt hem. Flickan hade knappt ett år tidigare återförenats med sin familj efter att ha varit placerad i familjehem för vård enligt LVU sedan strax efter födseln. Samtidigt hade barnkonventionen precis blivit svensk lag. LÄS MER

 3. 3. Barnets bästa eller föräldrars intresse? - En undersökning om återföreningsprincipens förenlighet med principen om barnets bästa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Bodil Ritzén; [2020]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; LVU; tvångsvård; barnets bästa; återföreningsprincipen; återförening; artikel 8 Europakonventionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : According to the law (1990:52) with special regulation regarding the care of young people (LVU) the state can take a child into care without consent from the parents if the child’s health or development is at risk of being harmed due to poor conditions in the child’s home. The purpose of the care is to reunite the biological family, according to the principle of reunification. LÄS MER

 4. 4. Det finns ingen plats som hemma, eller? - När kan och bör familjehemsplacerade barn flytta tillbaka till sina föräldrar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erica Dahl; [2020]
  Nyckelord :Familjerätt; socialrätt; förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När ett barn placeras i ett familjehem, med anledning av missförhållanden i ursprungshemmet, är grundprincipen att barnet så snart det är möjligt ska återvända hem. För att omhändertagandet inte ska utgöra en kränkning av barnets rätt till familjeliv, måste myndigheterna arbeta aktivt för att få till ett återförenande. LÄS MER

 5. 5. Barns rätt till familj - eller föräldrars rätt till barn?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Parastou Namdar Faiz Abadi; [2020]
  Nyckelord :Familjerätt; barnrätt; Barnets bästa; barnets vilja; vårdnadsöverflyttning; samhällsansvar; barnkonventionen; barnperspektiv; barnrättsperspektiv; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barnet bästa och barnets vilja är två nyckelbegrepp inom svensk barnrätt. Samspelet mellan begreppen kan vara intressant när frågor om barnets livssituation aktualiseras. I takt med stigande ålder och större mognadsgrad, till-mäts barnets vilja större vikt i enlighet med vad som stadgas i 6 kap. 2a § 3st. LÄS MER