Sökning: "återföreningsprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet återföreningsprincipen.

 1. 1. Att bevara status quo. En analys av socialnämndens möjligheter att bevara status quo för tvångsomhändertagna barn när förutsättningar för tvångsvård inte längre föreligger

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anduena Krasnigi; [2021-02-03]
  Nyckelord :LVU; Barnets bästa; Kontinuitet; Återföreningsprincipen; Flyttningsförbud; Vårdnadsöverflyttning;

  Sammanfattning : När ett barn inte längre är i behov av tvångsvård ska vården upphöra och den naturliga följden är att barnet återförenas med sina biologiska föräldrar. Det finns dock verktyg till socialnämndens förfogande för att tillgodose barnets behov av kontinuitet, såsom flyttningsförbud och vårdnadsöverflyttning, som möjliggör det för barnet att stanna kvar i familjehemmet även efter tvångsvården upphört. LÄS MER

 2. 2. - "Det är så lätt att barnet försvinner i allt virrvarr..." : Socialsekreterares resonemang kring återföreningsprincipen i arbetet med familjehemsplaceringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Stina Mineur; Malin Westergaard; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftade till att undersöka hur socialsekreterare resonerar kring återföreningsprincipens betydelse för arbetet i familjehemsärenden. I två fokusgrupper diskuterades vad som ansågs vara hindrande respektive främjande faktorer för återförening, samt hur socialsekreterarna ser på sin egen roll i arbetet med familjehemsplaceringar. LÄS MER

 3. 3. Rätt till familjeliv med familjehemmet? - Om avvägningen mellan återföreningsprincipen och kontinuitetsprincipen vid upphörande av vård enligt 21 § LVU.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lotta Fjellborg; [2020]
  Nyckelord :Rätten till familjeliv; LVU; Upphörande av vård; Återföreningsprincipen; Kontinuitetsprincipen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. På LVU-stigen – Barnets bästa i fråga om återförening eller vårdnadsöverflyttning i samband med upphörande av vård enligt LVU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexandra Nicolaides; [2020]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; familjerätt; socialrätt; återförening; LVU; vårdnadsöverflyttning; upphörande av vård; intressekonflikt; rätten till familjeliv; barnets bästa.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige skakades i början av år 2020 av nyheten att en treårig flicka hade hittats avliden i sitt hem. Flickan hade knappt ett år tidigare återförenats med sin familj efter att ha varit placerad i familjehem för vård enligt LVU sedan strax efter födseln. Samtidigt hade barnkonventionen precis blivit svensk lag. LÄS MER

 5. 5. Barnets bästa eller föräldrars intresse? - En undersökning om återföreningsprincipens förenlighet med principen om barnets bästa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Bodil Ritzén; [2020]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; LVU; tvångsvård; barnets bästa; återföreningsprincipen; återförening; artikel 8 Europakonventionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : According to the law (1990:52) with special regulation regarding the care of young people (LVU) the state can take a child into care without consent from the parents if the child’s health or development is at risk of being harmed due to poor conditions in the child’s home. The purpose of the care is to reunite the biological family, according to the principle of reunification. LÄS MER