Sökning: "återfall i brott snatteri"

Hittade 1 uppsats innehållade orden återfall i brott snatteri.

  1. 1. Kvinnan som förövare

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Viktoria Lundborg; [2003]
    Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Synen på kriminella kvinnor har förändrats över tiden, liksom andelen kvinnor som dömts för brott. Den första att skriva om kriminella kvinnor var kriminologen Cesare Lombroso som publicerade ett verk kring detta ämne redan år 1893. LÄS MER