Sökning: "återfall i kriminalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden återfall i kriminalitet.

 1. 1. Socialtjänstens arbete med unga i kriminalitet : En möjlighet att motverka återfall i kriminalitet eller ett sökande efter legitimitet?

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Felicia Tegstam; Fanny Edfeldt; [2022]
  Nyckelord :Ungdomskriminalitet; återfall i kriminalitet; unga som begår brott; socialt arbete; ungdom;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vägledning för individer med bakgrund i kriminalitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Freddie Holmertz Wrede; Clarabella Birgell; [2022]
  Nyckelord :Kriminalitet; Stigma; Vägledning; Arbetsmarknad; Socialt samspel;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har vägledning i koppling till kriminalvård undersökts. Syftet med arbetet har varit att granska hur vägledning kan fungera som resurs för att ge före detta kriminella möjlighet att återgå till arbetsmarknaden och undvika återfall till kriminalitet. LÄS MER

 3. 3. Insatser utifrån behov eller kön? : En kvalitativ studie om brottsförebyggande arbete för kvinnor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kei Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Criminal justice; Gender; Women offenders; Brottsförebyggande arbete; Genus; Kriminalvård; Kvinnor;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie har varit att undersöka hur yrkesverksamma inom Kriminalvården arbetar med kvinnliga klienter för att förebygga återfall i kriminalitet samt fortsatt brottslighet. Studien har baserats på tre kvalitativa semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma inom Kriminalvården, samtliga kvinnor. LÄS MER

 4. 4. Att upphöra med den kriminella livsstilen : En kvalitativ studie av KRIS anställdas erfarenheter av att upphöra med kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Aji Rohey Secka; Ahmaal Ahmed Ali; [2021]
  Nyckelord :KRIS; criminality; deviance; recidivism; social environment; KRIS; kriminalitet; avvikande; återfall i brott; sociala omgivning;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att öka kunskap och förståelse kring de medverkande faktorer som resulterar till upphörandet av en kriminell livsstil hos KRIS anställda. Vi har genomfört fem kvalitativa intervjuer med individer som är anställda hos KRIS för att få en djupare förståelse kring processen om att bryta med kriminalitet. LÄS MER

 5. 5. ”MÅNGA BÄCKAR SMÅ” : En kvalitativ studie av studie- och yrkesvägledares arbete med frihetsberövade

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Klint; John Poulsen Frölander; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ge en ökad förståelse för arbetet som studie- och yrkesvägledare gör me frihetsberövade. Arbetet utgår ifrån följande tre forskningsfrågor; Hur arbetar studie- och yrkesvägledare som vägleder frihetsberövad? Vad anser studie- och yrkesvägledare är det viktigaste dem kan göra för att minska återfallsrisken hos frihetsberövade personer? Hur ser möjligheterna till vägledning ut för en frihetsberövad person? Arbetets tidigare forskning visar på vägledarens arbete med att motivera klienter till utbildning, samt att utbildning är en central funktion för att minska frihetsberövades återfall i brott. LÄS MER