Sökning: "återfall till brottslighet"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden återfall till brottslighet.

 1. 1. Utvisning på grund av brott - ett rättssäkert och effektivt rättsmedel eller ett slag i luften?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sandra Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Utvisning; Brott; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En utlänning som begår brott med fängelse i straffskalan kan utvisas ur Sverige. Utlänningen måste, för att utvisning ska bli aktuellt, dömas till ett strängare straff än böter och det måste antingen föreligga en risk för återfall i brottslighet eller vara fråga om ett brott som är så allvarligt att utlänningen inte bör få stanna i landet. LÄS MER

 2. 2. Frälsningens makt : En kvalitativ studie om frälsningens inverkan på upphörande med brottslighet i Colombia

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Caroline Paulsson; [2019]
  Nyckelord :Salvation; crime; relapse; rehabilitation; turning points.; Frälsning; brottslighet; återfall; rehabilitering; vändpunkter;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att studera betydelsen av frälsning för upphörande med brott hosen grupp kriminella personer och vad som har gjort att de inte återfaller i brottslighet. Föratt kunna besvara studiens frågeställningar genomfördes semistrukturerade intervjuermed frälsta och icke-frälsta fångar och före detta fångar i Colombia. LÄS MER

 3. 3. Rätten till personlig integritet efter grov brottslighet - En kvalitativ studie om synen på rättvisa när sexualförbrytare beviljas skyddad identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Patrik Englund; Sofia Johansson; [2018]
  Nyckelord :Brottsoffer; rädsla; rättvisa; sexualförbrytare; skyddad identitet; återfall.; Social Sciences;

  Sammanfattning : In media today, sex offenders are often described as horrible, monstrous people and are frequently faced with hatred, sometimes in the form of threats of violence. Threats like these can result in sex offenders getting granted identity confidentiality, which has led to a public outrage. LÄS MER

 4. 4. ANTISOCIAL POTENTIALS BETYDELSE FÖR ÅTERFALL : En kvantitativ studie om samband mellan David Farringtons ICAP teori och återfall i brottslighet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Linn Nissander; [2017]
  Nyckelord :Antisocial potential; riskfaktorer; brottslighet; ICAP; officiellt återfall;

  Sammanfattning : Föreliggande studie är en kvantitativ undersökning av sambandet mellan ICAP teorin och återfallsbrottslighet i the Cambridge Study in Delinquent Development. Syftet med studien är att undersöka om det existerar ett signifikant samband mellan långsiktig antisocial potential (AP) respektive kortsiktig AP och risken för återfall, samt vilken effekt AP har på återfall. LÄS MER

 5. 5. Återfall i brottslighet efter sluten ungdomsvård - En studie om hantering av unga lagförbrytare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nina Erlandsson; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; återfall; ungdomskriminalitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Recidivism has always been a common problem. Young people, who are convicted and subjected to closed institutional youth care detention (LSU) runs, due to their young age, a particularly high risk to reoffend. Swedish criminal statistics shows that as many as 60 percent relapse into crime within a year. LÄS MER