Sökning: "återfall vid missbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden återfall vid missbruk.

 1. 1. En rättssäker livstid? - En kritisk granskning av regleringen för omvandling av livstidsstraff

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Henriette Estebring; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; processrätt; omvandlingslagen; livstidstid; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Livstids fängelse kunde innan 2006 endast tidsbestämmas genom det s.k. nådeinstitutet. Genom införandet av lag (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid utökades möjligheten för livstidsfångar att få sitt straff tidsbestämt. LÄS MER

 2. 2. När följsamheten fallerar : Metoder för ökad följsamhet till läkemedelsbehandling hos patienter med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Rebecca Jansson; Christina Stalby; [2016]
  Nyckelord :medication; compliance; adherence; schizophrenia; method; methods; nurse; följsamhet; compliance; läkemedel; schizofreni; metod; metoder; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bristande följsamhet är ett vanligt problem bland personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Oönskade biverkningar, bristande sjukdomsinsikt och stigmatisering är faktorer som påverkar följsamheten. Bristande följsamhet kan leda till återfall, försämrad livskvalitet och ökad risk för missbruk och suicid. LÄS MER

 3. 3. Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende : En kvalitativ studie om vad substitutionsbehandling faktiskt innebär

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Säfvenberg; Andreas Lindholm; [2016]
  Nyckelord :Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende; LARO-programmet; substitutionsbehandling; missbruk; beroende;

  Sammanfattning : Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende, förkortat till LARO, innebär att personer som är beroende av opioider blir behandlade med läkemedel för att minska suget efter andra opioider. Socialtjänsten, LARO-programmet samt polisen har alla en roll i denna typ av behandling. Socialtjänsten hjälper patienten att ansöka. LÄS MER

 4. 4. "Dom skiter i vad du har gjort, dom vill bara att du ska lyckas" : En fallstudie om organisationen Process Kedjan

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Fanny Borgstig; Jenny Larsson; [2016]
  Nyckelord :Process Kedjan; Youths; Delinquency; Drug abuse; Termination; Civil society; NGO’s; Relapse; Authorities; Process Kedjan; Ungdomar; Kriminalitet; Missbruk; Upphörande; Civilsamhället; Frivilligorganisation; Återfall; Myndigheter;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine the importance of the organization Process Kedjan regarding youth’s termination of delinquency and drug abuse. It also aims to examine in which extent the organization helps the youths in different ways than authorities, as well as how the organization can function as a complement to authorities. LÄS MER

 5. 5. Anknytningsstil och självscheman hos personer i behandling för opiatberoende

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ellen Lindén; Emelie Hovelius; [2016]
  Nyckelord :YSQ-S; YPI; ECR-RS; attachment style; self-schema; opiate addiction; methadone; buprenorphine; maintenance treatment program; anknytningsstil; självschema; opiatberoende; metadon; buprenorfin; läkemedelsassisterad behandling; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka anknytningsstil och självscheman hos patienter i pågående läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende (LARO) med metadon eller buprenorfin. Studien omfattade 84 patienter (21 kvinnor och 63 män) vid en LARO-mottagning i Malmö. LÄS MER