Sökning: "återgång till arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden återgång till arbete.

 1. 1. Ett förändrat universitet : En kvalitativ studie om lärare och studenters upplevelse av en omfattande förändring tilldistansarbete samt återgångsprocessen till följd av Covid-19

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Nilsson Caroline; Persson Pernilla; [2022]
  Nyckelord :Flexibility; boundless work; teleworking; distance education; globalization; digitalisation; Flexibilitet; gränslöst arbete; distansarbete; distansundervisning; globalisering; digitalisering;

  Sammanfattning : In 2019, the world was faced with a global pandemic. For many workplaces, this meant acomprehensive transition to teleworking. The flexibility and digitalisation of workingconditions has led to different experiences from an individual perspective. LÄS MER

 2. 2. KÖNS- OCH GENUSSKILLNADER EFTER SMÄRTREHABILITERING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jenny Becker; Therese Fredriksson; [2021-04-20]
  Nyckelord :Arbetsterapi; långvarig muskuloskeletal smärta; rehabilitering utfall; kvinna och man;

  Sammanfattning : Bakgrund Långvarig muskuloskeletal smärta är en av de vanligaste typerna av långvarig smärta och något en arbetsterapeut möter i sin vardag. En kärnpunkt i en arbetsterapeuts yrke är att arbeta patientcentrerat och därmed se varje patient utifrån patienten och inte från ett kön. LÄS MER

 3. 3. Konsekvenser av fördomar och stigmatisering; upplevelser hos personer som är återhämtade från självskadebeteende och sjukskrivning - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Fanny Betåker; Polly Bohlin; [2021-02-12]
  Nyckelord :stigmatisering; självstigmatisering; återhämtning; självskadebeteende; sjukskrivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: I samhället finns fördomar om personer som drabbas av själskadebeteende och sjukskrivning. Till följd av fördomarna drabbas personer tillhörande dessa grupper av negativa konsekvenser i form av exempelvis stigmatisering. LÄS MER

 4. 4. Co-working in Västerbotten : Exploring the potential of co-working places in sparsely populated areas in Northern Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Karin Holmstrand; [2021]
  Nyckelord :co-working spaces; sparsely populated areas; sustainability;

  Sammanfattning : Over the past decades, the concept of ‘co-working’ has spread rapidly across the globe – however, mainly in urban areas. By contrast, this study focusses on the potential of co-working places in sparsely populated inland municipalities in Västerbotten, a region in northern Sweden with uneven population patterns. LÄS MER

 5. 5. Återgång till arbete : En undersökning om sjukskrivnas upplevelser av det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lina Kronvall; Ann Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Arbetsförmedlingen; sjukskriven; rehabilitering; vägledning; återgång till arbete;

  Sammanfattning : Sjukskrivningar i Sverige är ett aktuellt samhällsproblem som orsakar stora kostnader och mänskligt lidande för de drabbade. Sjukskrivnas situation påverkas av både personliga och kontextuella faktorer vilket medför utmaningar i deras återgång till arbete. LÄS MER