Sökning: "återhämtning efter kirurgi"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden återhämtning efter kirurgi.

 1. 1. Jämförelse av olika övervakningstekniker för monitorering av neuromuskulär blockad vid ögonkirurgi : applicerbarhet av elektromyograf TetraGraph (Senzime) på hund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jonathan Sverud; [2020]
  Nyckelord :anestesi; övervakning; neuromuskulär blockad; acceleromyografi; elektromyografi; mekanomyografi; hund;

  Sammanfattning : Central position av ögat är nödvändigt hos hundar som genomgår ögonoperation som innefattar cornea- och intraokulär kirurgi. Neuromuskulär blockad (NMB) har en relaxerande effekt på muskulatur och kan användas för centrering av ögat. Dessa läkemedel påverkar dock ventilationen negativt. LÄS MER

 2. 2. Informationens betydelse för patientens återhämtning i samband med ett kirurgiskt ingrepp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Kahlin; Sandra Skarhall; [2020]
  Nyckelord :patient; sjuksköterska; information; empowerment; delaktighet; lidande; kirurgi;

  Sammanfattning : Kirurgiska ingrepp sker varje dag i både slutenvård och öppenvård. När patienter genomgår ett kirurgiskt ingrepp krävs det förberedelser för att operationen ska bli så lyckad som möjligt. Ett flertal komponenter krävs för en lyckad operation och informationen i samband med ett kirurgiskt ingrepp är en väsentlig del. LÄS MER

 3. 3. Den postoperativa smärtans inverkan på tidig återhämtning efter stor kirurgi : En empirisk kvantitativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Anna Granath; [2019]
  Nyckelord :Postoperative pain; major surgery; early postoperative recovery; patient safety; Postoperativ smärta; stor kirurgi; tidig postoperativ återhämtning; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akut postoperativ smärta är en vanlig men också förväntad konsekvens efter kirurgiska ingrepp som ger negativ påverkan på den efterföljande postoperativa återhämtningen. Syfte: Syftet med studien var att undersöka genomsnittlig självskattad smärtintensitet som gav vuxna patienter problem med att vila, sova och röra sig under det första postoperativa dygnet samt om det hos män/kvinnor, yngre/äldre och kirurgi/ortopedpatienter förekom olika hanterbara smärtnivåer i förhållande till vila och aktivitet under tidig postoperativ återhämtning. LÄS MER

 4. 4. Perioperativ nutrition : Kännedom om och implementeringav sjukhusspecifika rutiner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Karin Hedlund; Ranin Jamil; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: God nutritionsstatus och adekvat nutrition före och efter kirurgi är viktigt för optimal återhämtning. Sjukhus har rutiner för hur nutritionen ska skötas perioperativt, och dessa implementeras av sjukvårdspersonal. Det finns dock hindrande och underlättande faktorer vid implementering. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder för främjandet av den gastrointestinala motiliteten i det postoperativa skedet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Olsson; Ina Rasmusson; [2018]
  Nyckelord :Constipation; Gastrointestinal motility; Ileus; Nursing; Postoperative; Gastrointestinal motilitet; Ileus; Obstipation; Omvårdnadsåtgärder; Postoperativt;

  Sammanfattning : Dysfunktion av den gastrointestinala motiliteten under det postoperativa skedet är en komplikation som kan orsakas till följd av kirurgiska ingrepp. Detta kan orsaka bukspänning, illamående samt smärta som komplicerar en ofullständig och snabb återhämtning efter kirurgiska ingrepp. LÄS MER