Sökning: "återhämtning missbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden återhämtning missbruk.

 1. 1. Den individuella återhämtningsprocessen från missbruk och kriminalitet : En kvalitativ studie av aktuella självbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Johanna Stenvall; Maria Örnlind; [2019]
  Nyckelord :Abuse; criminality; recovery; desistance; process; Missbruk; kriminalitet; återhämtning; upphörande; process;

  Sammanfattning : Återhämtning är en individuell process som handlar om att skapa hopp, mening och identitet. Betydelsefullt är tillgång till stödjande relationer och nätverk. Detta synsätt genomsyrar och är utgångspunkt för denna studie. Studiens syfte är att studera den individuella återhämtningsprocessen från missbruk och kriminalitet. LÄS MER

 2. 2. Återhämtningskapital och genus : en litteraturstudie av kvinnors och mäns återhämtning i samband med alkoholmissbruk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Petra Stockhaus; Victoria Liljegren; [2019]
  Nyckelord :återhämtningskapital; alkoholmissbruk; genus; könsskillnader;

  Sammanfattning : Följande uppsats presenteras som en litteraturstudie och baseras på redan befintlig forskning inom ämnet återhämtning från alkoholmissbruk. Utöver det ämnar denna uppsats studera likheter och skillnader mellan kvinnors och mäns återhämtning från alkoholmissbruk. LÄS MER

 3. 3. Återfallsprevention, tänker vi lika? : En jämförande studie avseende samsyn i återfallspreventiv behandling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Ellinor Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :Återfallsprevention; samsyn mellan grupper; preventiv behandling; klienter; kursledare.;

  Sammanfattning : Previous studies have shown that concordance between professionals and clients regarding treatment content, goals and practice in drug-related treatment results in reduced drug use. Concordance also contributes to reduced degree of criminal acts and an increased power of their own life’s. LÄS MER

 4. 4. Supported Education (SEd) - Utbildning med stöd : En kvantitativ studie om individanpassat stöd till att slutföra högre utbildning, främst för personer med psykiska funktionshinder

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Ove Valodius; [2016]
  Nyckelord :Supported Education; Psychiatric disability and education; Psychiatric rehabilitation; Recovery; Supported Education; Psykiskt funktionshinder och utbildning; Psykiatrisk rehabilitering; Återhämtning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer i psykiatrisk rehabiliteringsteori som var de viktigaste stödjande och hindrande faktorerna för att deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering skulle kunna slutföra gymnasial/eftergymnasial utbildning och få ett arbete på dagens arbetsmarknad. Deltagarna i denna studie kom från fyra verksamheter inom Supported Education (SEd) i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Om du frågar mig så ska jag berätta : En kvalitativ studie om vad som främjar återhämtningsprocessen från ett missbruk – en tolkning av fyra nyktra missbrukares berättelser

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Fredrich Holst; [2016]
  Nyckelord :Recovery; substance abuse; qualitative interview; social science; sense of self; Återhämtning; missbruk; kvalitativa intervjuer; samhällsvetenskap; sense of self;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to investigate factors that people with a past addiction problem expressed have promoted their recovery process. Method: This qualitative study is based on an inductive approach using the theory of sense of self. LÄS MER