Sökning: "återintegration"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet återintegration.

 1. 1. “JAG LA NER SKITEN” - En kvalitativ studie om fyra kvinnors upphörandeprocesser från kriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sofia Hirvi; Therese Liljekvist; [2020-08-18]
  Nyckelord :upphörandeprocess; kvinnor; kriminalitet; återintegration; stigma;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en inblick i två svenska och två amerikanska kvinnorsupphörandeprocesser från kriminalitet. Vi vill undersöka vad som har motiverat kvinnorna till attta avstånd från kriminaliteten, hur de gått tillväga för att göra detta och vad som påverkar derasåterintegrering in i samhället. LÄS MER

 2. 2. FÖRE DETTA FÄNGSLADEK RIMINELLAS ÅTERINTERERING I SAMHÄLLET : En forskningsöversikt med fokus på återintegration i samhället efter frihetsberövande i perspektiv av teorin om socialt erkännande

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Markus Lundström; Jennifer Larsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. När hjälp och stöd blir till bojor och hinder : En kvalitativ studie om socialsekreterares arbete med att återintegrera våldsutsatta kvinnor med skyddade personuppgifter i samhället.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Linda Björndahl; Cecilia Saxe; [2017]
  Nyckelord :abused women; protection of personal data; social services; reintegration; gender power order; patriarchy; SOC sense of coherence ; våldsutsatta kvinnor; skyddade personuppgifter; socialtjänsten; återintegration; könsmaktsordning; patriarkat; KASAM;

  Sammanfattning : In the society of today there is a gender power order where men are parent of women. This superiority tends to permeate and affect institutions and organizations of the society. The responsibility of abused women in Sweden lies with the social services and is controlled by the social services act. LÄS MER

 4. 4. När hjälp och stöd blir till bojor och hinder : En kvalitativ studie om socialsekreterares arbete med att återintegrera våldsutsatta kvinnor med skyddade personuppgifter i samhället.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Linda Björndahl; Cecilia Saxe; [2017]
  Nyckelord :abused women; protection of personal data; social services; reintegration; gender power order; patriarchy; SOC sense of coherence ; våldsutsatta kvinnor; skyddade personuppgifter; socialtjänsten; återintegration; könsmaktsordning; patriarkat; KASAM;

  Sammanfattning : In the society of today there is a gender power order where men are parent of women. This superiority tends to permeate and affect institutions and organizations of the society. The responsibility of abused women in Sweden lies with the social services and is controlled by the social services act. LÄS MER

 5. 5. Reparativ rättvisa i Sverige - En undersökning av konformiteten mellan den svenska medlingen och den reparativa rättvisan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonathan Örnberg; [2015]
  Nyckelord :Allmän rättslära; jurisprudence; processrätt; criminal procedure; rättshistoria; legal history; rättssociology; law; straffrätt; criminal law.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Medling vid brott är en relativt ny och oprövad tvistelösningsmetod i Sverige där forskningen kring medlingens effekter och nytta är bristfällig. Den svenska medlingsmetoden är till sin form och till sitt verkställande unik, men har inspirerats från andra länders metoder. LÄS MER