Sökning: "återintegration"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet återintegration.

 1. 1. “DET ÄR SÅ STRUKTURELLT ATT MAN TAPPAR BITEN ATT LEVA”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Fredrika Taube Sjöstrand; Nelly Ängheden; [2023-05-23]
  Nyckelord :Arbetsterapi; rättspsykiatrisk slutenvård; högsäkerhetsmiljö; aktivitetsutförande; återintegration;

  Sammanfattning : Bakgrund Arbetsterapeuter har fokus på människans görande som påverkar hälsa och välbefinnande, och möjliggör för engagemang i meningsfulla aktiviteter. Arbetsterapeuter arbetar inom rättspsykiatrisk slutenvård där personer som har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning vårdas. LÄS MER

 2. 2. Vägen in till samhället : - Erfarenheter av återintegration efter avtjänat fängelsestraff

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Haija Jameel; [2021]
  Nyckelord :Återintegration; kriminalitet; exkludering; förutsättningar vid frigivning; socialt kapital; re-integration; crime; social exclusion;

  Sammanfattning : Studien undersöker tidigare kriminellas upplevelser av problem, svårigheter att integreras i samhället efter avtjänat fängelsestraff och vad för strategier som tagits till för att öka möjligheten för återintegration. Studien är av kvalitativ ansats och har bestått av semi-strukturerade intervjuer med fem individer som avtjänat flera fängelsestraff och som i dag känner sig integrerade i samhället. LÄS MER

 3. 3. “JAG LA NER SKITEN” - En kvalitativ studie om fyra kvinnors upphörandeprocesser från kriminalitet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sofia Hirvi; Therese Liljekvist; [2020-08-18]
  Nyckelord :upphörandeprocess; kvinnor; kriminalitet; återintegration; stigma;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en inblick i två svenska och två amerikanska kvinnors upphörandeprocesser från kriminalitet. Vi vill undersöka vad som har motiverat kvinnorna till att ta avstånd från kriminaliteten, hur de gått tillväga för att göra detta och vad som påverkar deras återintegrering in i samhället. LÄS MER

 4. 4. FÖRE DETTA FÄNGSLADEK RIMINELLAS ÅTERINTERERING I SAMHÄLLET : En forskningsöversikt med fokus på återintegration i samhället efter frihetsberövande i perspektiv av teorin om socialt erkännande

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Markus Lundström; Jennifer Larsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. När hjälp och stöd blir till bojor och hinder : En kvalitativ studie om socialsekreterares arbete med att återintegrera våldsutsatta kvinnor med skyddade personuppgifter i samhället.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Linda Björndahl; Cecilia Saxe; [2017]
  Nyckelord :abused women; protection of personal data; social services; reintegration; gender power order; patriarchy; SOC sense of coherence ; våldsutsatta kvinnor; skyddade personuppgifter; socialtjänsten; återintegration; könsmaktsordning; patriarkat; KASAM;

  Sammanfattning : In the society of today there is a gender power order where men are parent of women. This superiority tends to permeate and affect institutions and organizations of the society. The responsibility of abused women in Sweden lies with the social services and is controlled by the social services act. LÄS MER