Sökning: "återkoppling"

Visar resultat 1 - 5 av 1386 uppsatser innehållade ordet återkoppling.

 1. 1. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av det första året som kliniskt verksam sjuksköterska : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Andreas Pollak; [2023]
  Nyckelord :Clinical competence; literature review; newly graduated nurses; nursing; experiences; Klinisk kompetens; litteraturstudie; nyutexaminerade sjuksköterskor; omvårdnad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund. Den ansträngda situationen inom hälso- och sjukvården gör att nyutexaminerade sjuksköterskor tvingas prestera på en nivå som inte alltid motsvarar deras färdigheter. LÄS MER

 2. 2. Digitala läroböcker inom matematik : En intervjustudie med högstadielärare om fördelar och nackdelar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Felicia Engblom; Paulina Thorén; [2023]
  Nyckelord :Digital lärobok; matematik; fördel; nackdel; lärare; högstadiet;

  Sammanfattning : Skolan har digitaliserats som en konsekvens av samhällets digitalisering och försäljningen av digitala läromedel har ökat. Den svenska skolan är relativt läroboksstyrd och i dag är digitala läroböcker en del av undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Personalen i första hand : En studie om arbetsmotivation hos nyanställda på Ålandsbanken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jenny Sorsa; Rebecca Grebestam; [2023]
  Nyckelord :Arbetsmotivation; Företagskultur; Nyanställda;

  Sammanfattning : Studien syfte är att undersöka hur ett mindre företag kan arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det genom att undersöka hur de kan attrahera, motivera och påverka sin personal genom värderingar och företagskultur för att på så sätt klara sig på marknaden och förbli konkurrenskraftiga. LÄS MER

 4. 4. Studenters upplevelser av psykologiska kontrakt i sina extraarbeten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Fiorentina Pantina; Felicia Larsson; [2023]
  Nyckelord :psychological contracts; breach of contracts; full-time students; part-time employees; job satisfaction;

  Sammanfattning : Extraanställning bland heltidsstudenter har blivit alltmer förekommande i dagens samhälle. Syftet med denna studie var att undersöka uttalade och outtalade förväntningar som heltidsstudenter har på sin arbetsgivare, samt vilka konsekvenser det kan bli av eventuella psykologiska kontraktsbrott. LÄS MER

 5. 5. Återkoppling på elevers grammatiska val : En studie om hur tre lärare arbetar med återkoppling på elevers grammatiska val för skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Kajsa Burman; [2023]
  Nyckelord :Grammatikdidaktik; grammatikundervisning; återkoppling; skrivutveckling; gymnasieskola; förstaspråksundervisning; svenska;

  Sammanfattning : Den här studien är en följd av tidigare genomförd litteraturstudie (Burman, 2022) som undersökt hur undervisning om grammatik kan inkluderas i skrivundervisning och formas för att verka skrivutvecklande för elever. Resultatet av den studien visade bland annat att återkoppling på elevers grammatiska val för skrivutveckling är ett outforskat område. LÄS MER