Sökning: "återskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet återskapande.

 1. 1. Effekter av plankning : Utvecklande av solospel på piano

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Olle Broström; [2021]
  Nyckelord :Plankning; improvisation; improvisationsmetodik; jazz; återskapande; gehör; transkribering; Bill Evans; Keith Jarrett; Wynton Kelly;

  Sammanfattning : Improvisation är konsten att komponera, uttala, arrangera eller framställa någonting ej förberett. Hur gör man då för att lära sig musikalisk improvisation? Vanligen sker detta med hjälp av en musikteoretisk ingång. Detta arbete syftar därför till att ta reda på vad ett inlärningssätt på en gehörsbaserad grund kan ha för effekter. LÄS MER

 2. 2. Automatiskt återskapande av produktionsmiljö i lokal utvecklingsmiljö för integrationsutveckling

  Kandidat-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Simon Kampf; Erik Hellenberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta examensarbete har utförts på begäran av Skatteverkets IntegrationCompetency Center (ICC), som arbetar med att bygga systemintegrationeroch öppna API:er, samt tillhandahåller kompetensstöd inom integrationsutvecklingtill andra organisationer inom Skatteverket. Utvecklare på SkatteverketsICC behöver lokala utvecklingsmiljöer motsvarande de produktionsmiljöersom finns för de tjänster som exekveras i nuläget. LÄS MER

 3. 3. Dæmoner, katter och talande björnar : Icke-mänskliga karaktärer i Philip Pullmans His Dark Materials

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Ehn Svensson Mikaela; [2020]
  Nyckelord :Philip Pullman; His Dark Materials; fantasy literature; posthumanism; animal studies; anthropocentrism; Philip Pullman; His Dark Materials; fantasy; posthumanism; djurstudier; antropocentrism;

  Sammanfattning : Fantasy literature has a long history of including a wide array of non-human characters, each more fantastical than the other. But can these characters also be used to question anthropocentric beliefs or are their portrayal just a way to reinforce those ideas? Because fantasy literature, especially earlier examples in the fantasy canon, tend to include a lot of allusions to religion in general and Christianity in particular, is the question more complex than it first might seem. LÄS MER

 4. 4. Kulturarv i rekonstruktion : En fallstudie om bevarande och återskapande av kulturarv i Nyhamnen, Malmö

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Linnea Sundström; [2020]
  Nyckelord :bevarande; återskapande; kulturarv; hamnomvandling; socialkonstruktuvism; industriarv;

  Sammanfattning : En av de viktigaste uppgifterna för samtida stadsplanering är omvandlingen av 1900-talets industri- och hamnområden. När hamnområden omvandlas från platser för produktion till moderna bostadsområden förändras platsens karaktär och struktur drastiskt. LÄS MER

 5. 5. Jag hör inte! : En musikstudie i att lyssna inåt, på andra och ljudexempel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jonathan Wanneby; [2020]
  Nyckelord :Ear training; experiences; improvisation; audiation; concentration; listen; Deep listening; gehör; upplevelser; improvisation; audiation; koncentration; erfarenheter; lyssna; Deep listening;

  Sammanfattning : En vital del av musiken är att lyssna, oavsett om man är tonsättare, lärare, musiker eller elev. Inhämtning och återskapande av musiken medför att musiker kan utveckla sin musikalitet och sitt musikaliska hantverk, lyssnandet blir en konsekvens för utveckling där personen berörs men också finner djup på olika nivåer. LÄS MER