Sökning: "återupplivning hlr"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden återupplivning hlr.

 1. 1. Närvaro av närstående vid HLR, ett svårt beslut för sjuksköterskor.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Bodén; Mathilda Mäkitalo; [2019-08-01]
  Nyckelord :Hjärt-lungräddning; närstående; erfarenhet; sjuksköterska; uppfattning;

  Sammanfattning : Bakgrunden var att varje år drabbades 10 000 personer av hjärtstopp i Sverige och därmed krävde återupplivning. Om närstående närvarade riskerade det att bli en obekväm miljö för sjuksköterskan. Det fanns även få tydliga riktlinjer tillgängliga för sjuksköterskan om hur närståendes närvaro skulle hanteras vid återupplivning. LÄS MER

 2. 2. Familjens närvaro vid hjärt -och lungräddning - Sjuksköterskans Erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lina Dahlström; Ebba Paulander; [2019]
  Nyckelord :Erfarenhet; Familjebevittnad återupplivning; ; HLR; Kvalitativ; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund - År 2017 var det ungefär 92 000 folkbokförda personer som dog i Sverige. Hjärt- och kärlsjukdomar stod för ca 34% av de dödsfallen och främst var det ischemiska hjärtsjukdomar, däribland hjärtinfarkt som var orsaken. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKANS ERFARENHET AV ANHÖRIGAS NÄRVARO VID HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Shukufeh Tamjidi; Sara Jabbar; [2018]
  Nyckelord :Anhörignärvaro; erfarenhet; familj; hjärtstopp; sjukhus; sjuksköterska; återupplivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 1980-talet förespråkades anhörigas närvaro vid Hjärt- och lungräddning (HLR), det tänktes vara givande för de anhöriga. Idag är det mer vanligt för anhöriga att närvara vid HLR-processen, dock kan detta påverka sjuksköterskors arbete genom att anhöriga kan störa processen. LÄS MER

 4. 4. Vårdpersonalens upplevelser av anhörigas närvaro vid hjärt- och lungräddning : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Camilla Robertsson; Sandra Skånberg; [2016]
  Nyckelord :Cardiopulmonary resuscitation; resuscitation; relatives; nurses; experience; Hjärt- och lungräddning; återupplivning; anhöriga; sjuksköterskor; erfarenhet;

  Sammanfattning : Abstrakt Titel: Vårdpersonalens upplevelser av anhörigas närvaro vid hjärt- och lungräddning – en kvalitativ litteraturstudie.Bakgrund: Varje år drabbas över 10 000 personer av ett plötsligt hjärtstopp. Vid hjärtstopp drabbas hjärnan av syrebrist med risk för obotliga hjärnskador som följd. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelser av ett plötsligt hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Caroline Holmér; Pim Rein; [2016]
  Nyckelord :HLR; plötsligt hjärtstopp; sjuksköterskor; upplevelser; återupplivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2014 rapporterades 2586 händelser av plötsligt hjärtstopp på sjukhus, 1263 människor kunde räddas till livet. Vid ett plötsligt hjärtstopp övergår den normala spridningen av impulser i hjärtat till ett elektriskt kaos. Genom defibrillering kan det elektriska kaoset normaliseras. LÄS MER