Sökning: "återvinning värme"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden återvinning värme.

 1. 1. Feasibility Study for Production of Biogas from Wastewater and Sewage Sludge : Development of a Sustainability Assessment Framework and its Application

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Akash Som Gupta; [2020]
  Nyckelord :resource recovery; wastewater treatment; biogas; anaerobic digestion; energy recovery; sustainability assessment; SDG;

  Sammanfattning : Clean water and renewable energy are essential requirements to build resilience towards the adverse effects of climate change and global warming. Advanced wastewater treatment options may provide a unique opportunity to recover various useful resources such as energy (biogas), fertilizers, minerals, and metals embedded in the wastewater stream. LÄS MER

 2. 2. Waste heat recovery systems : Fuel energy utilisation for a marine defence platform

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Filip Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Waste heat; Efficiency; Energy; Thermal energy storage; Marine; Restvärme; Verkningsgrad; Energi; Termisk energilagring; Marin;

  Sammanfattning : This report is a thesis for BTH in collaboration with the company Saab Kockums AB. In order to meet future environmental and economical demands, a vessel must reduce its fuel consumption to have a smaller climate impact and save money. LÄS MER

 3. 3. Practical implementation of Bio-CCS in Uppsala : A techno-economic assessment

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Robert Djurberg; [2020]
  Nyckelord :BECCS; Bio-CCS; CCS; techno-economic assessment; BECCS; Bio-CCS; CCS; teknoekonomisk analys;

  Sammanfattning : To decrease global warming, bioenergy with carbon capture and storage (Bio-CCS) has been proposed as an effective and necessary tool. Combusting biomass and capturing carbon dioxide (CO2) from the same process results in net negative emissions, hence, reducing the concentration of CO2 in the atmosphere. LÄS MER

 4. 4. Energioptimering av VVS-system : Energibesparingsåtgärder och arbetsmetoder för att minska inköpt energi

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jonas Wallin; Gustav Dahlqvist-Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Energy optimization; energy saving measurements.; Energioptimering; fjärrvärme; fjärrkyla; energibesparing; värmepump; värmeåtervinning.;

  Sammanfattning : Akademiska Hus AB är ett statligt ägt fastighetsbolag med uppdrag att äga och förvalta fastigheter för utbildning, forskning och studentbostäder. Ett av deras energimål är att halvera mängden inköpt energi till år 2025 med startår 2000. LÄS MER

 5. 5. Utredning av energibesparingspotential och lönsamhet hos kompressorsystem med värmeåtervinning : För integrering i industriellt uppvärmningssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Frida Winsjansen; [2018]
  Nyckelord :Compressed air system; Heat recovery; Waste heat; District heating system; Energy savings potential; Financial analysis; Sustainable energy use; LCC; Kompressorsystem; Värmeåtervinning; Spillvärme; Fjärrvärmesystem; Energibesparingspotential; Ekonomisk analys; Hållbar energianvändning; LCC;

  Sammanfattning : För att tillgodose framtidens växande behov av energi och samtidigt bidra till en långsiktigt hållbar energitillförsel krävs resurs- och energieffektivisering inom flera sektorer. Inte minst inom industrin som år 2016 stod för mer än 50 procent av det globala energibehovet. LÄS MER