Sökning: "återvinning"

Visar resultat 1 - 5 av 558 uppsatser innehållade ordet återvinning.

 1. 1. Development of an interatomic potential for the study of the thermodynamic properties of oxide coumpounds containing americium

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Simon Orlat; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : For the purpose of americium recycling, the effect of americium content on the nuclear fuel behaviour needs to be investigated. Atomic scale simulations and classical molecular dynamic simulations provide a tool of choice for the study of thermophysical properties of the nuclear fuel. LÄS MER

 2. 2. Återbruk inom byggsektorn : En sammanställande rapport i syfte att utreda alternativa betongstommar för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Desirée Hunt; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; cirkulärt byggande; betongstomme; koldioxid; återbruk;

  Sammanfattning : I takt med en exponentiell ökning av jordens befolkning, bidragande till en ökad konsumtion av jordens resurser ställs allt mer krav och fokus på ett hållbart byggande. Sverige antog sig 2017 ett klimatpolitiskt ramverk i form av en sammanhängande miljöpolitik bestående av klimatlagar och klimatmål för att nå upp till Fossilfritt Sveriges mål i linje med Parisavtalet. LÄS MER

 3. 3. Chemical recycling of cotton-based waste textiles by sulfuric acid hydrolysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Edvin Ruuth; [2020]
  Nyckelord :recycling; hydrolysis; cotton; waste textiles; sulfuric acid; glucose; chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Large amounts of waste textiles are produced annually, of which only a small fraction is recycled currently. The purpose of this study was to develop a method to recycle cotton-based waste textiles chemically that can be coupled to the production of biofuels or green chemicals. LÄS MER

 4. 4. Cirkulär ekonomi inom byggsektorn - En kvalitativ intervjustudie kring byggbranschens förhållande till cirkulär ekonomi för hållbar framtid

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Miriam Ljung; Frea Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; återvinning; LFM30; återanvända; byggsektorn; Circular economy; recycling; LFM30; reuse; building sector;

  Sammanfattning : Bygg- och anläggningssektorn har en stor inverkan på den globala uppvärmningen. Byggsektorn beräknas ha ett utsläpp på 15 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. LÄS MER

 5. 5. Tillgänglighet till och vid återvinningsstationer för rullstolsanvändare : En deskriptiv studie över den fysiska miljön och en kvalitativ studie om erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Märta Svedberg; Amy Wellander; [2020]
  Nyckelord :activity; occupational therapy; recycling; sustainability; aktivitet; arbetsterapi; hållbar utveckling; återvinning;

  Sammanfattning : Introduktion: Det finns många aspekter av en hållbar livsstil och konsumtion, en av dem är återvinning. För rullstolsanvändare ska hinder åtgärdas så att dessa får tillgång till fysisk miljö på samma villkor som övriga samhällsmedborgare. LÄS MER