Sökning: "återvinningsbart"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet återvinningsbart.

 1. 1. Ett hållbart alternativ till dagens snusdosor av plast

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Sanna Cham; [2022]
  Nyckelord :Förpackningsdesign; Affordance; Snusdosor; Materialdriven design; Bioplast; Cellulosamaterial;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har, i samarbete med snustillverkaren Skruf, gått ut på att hitta en alternativ och mer hållbar lösning till dagens snusdosor av plast. För att uppfylla syftet har en designprocess genomförts som beskrivs senare  i rapporten  där en en stor del av arbetet handlat om informationsinsamling genom litteraturstudier för att konkretisera problematiken med engångsförpackningar av plast. LÄS MER

 2. 2. På väg mot återanvändning och återvinning av hög kvalitet - En studie över hinder och lösningar för cirkulära materialflöden i bygg- och rivningsbranschen samt hur detta påverkas av implementeringen av PBL 10 kap. 6, 11, 19 §§

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Elin Johansson Fager; Filippa Johansson; [2022]
  Nyckelord :Byggavfall; rivningsavfall; återbruk; återvinning; cirkulär ekonomi; avfallsminimering; kontrollplan; hinder; lösningsförslag; tillsyn; plan- och bygglagen; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In Sweden the building sector is responsible for a third of the waste generated yearly, with the exception of mining waste, whilst the building and property sector generates a fifth of the national greenhouse gas emissions. As buildings are getting more and more energy efficient it becomes increasingly important to investigate the climate footprint from the materials themselves. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av medelstor möbelfabrik med hjälp av värdeflödesanalys

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Daniel Larsson; Martin Mörck; [2022]
  Nyckelord :Lean; värdeflödesanalys; möbeltillverkare;

  Sammanfattning : Trä är ett hållbart och återvinningsbart material och är ett viktigt byggmaterial inom möbelindustrin. Den svenska möbelindustrin består av 2379 företag och 119 av företagen har mer än 20 anställda där Norrgavel ingår. Norrgavel har en dålig överblick över cykeltiderna i deras produktion. LÄS MER

 4. 4. Återvinning av asfalt, En kartläggning av användning av returasfalt vid tillverkning av nya asfaltbeläggningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Bashir Chikho; [2021]
  Nyckelord :Vägbyggnad; asfaltbeläggning; asfaltgranulat; varm återvinning; kall och halvvarm återvinning; återvinning i verk; återvinning på plats.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To achieve a society with sustainable development, the use of valuable non-renewable resources, i.e., the crude oil used for bituminous binder and aggregates must be changed. Meanwhile, the road network is expanding worldwide, requiring more recourses. LÄS MER

 5. 5. Hip-Seat för bärsele : Hopfällbart koncept av höftkudde för Najell AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Felix Tammert; [2020]
  Nyckelord :Baby carrier; Aid; Product development; Industrial design engineering; Hip seat; Bärsele; Barn; Hjälpmedel; Produktutveckling; Teknisk Design; Höftkudde;

  Sammanfattning : Att vara en förälder är en givande och fantastisk resa, men som många resor är den inte utan sina svårigheter. Som tur är lever vi i en tid där man kan hitta hjälp överallt i många olika former för att kunna ta sig an de svårigheter som dyker upp. LÄS MER