Sökning: "återvinningsgrad"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet återvinningsgrad.

 1. 1. A comparative study of Product Environmental Footprint (PEF) and EN 15804 in the construction sector concentrating on the End-of-Life stage and reducing subjectivity in the formulas

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Seyed Shahabaldin Seyed Salehi; [2020]
  Nyckelord :LCA; EN 15804; PEF; Circular Footprint Formula; Recyclability Assessment; Circular Economy; End of life; recycling rate; construction; building; Energy margin; LCA; EN 15804; PEF; Formulär för cirkulär fotavtryck; bedömning av återvinningsbarhet; cirkulär ekonomi; livslängd; återvinningsgrad; konstruktion; byggnad; Bygg; LCA;

  Sammanfattning : One of the main polluting industries in the world with high environmental impact is the construction industry which also generates a huge amount of waste. To overcome the seburdens, we need to reduce the impacts through new solutions, technologies and by injecting circular economy concept into the industry. LÄS MER

 2. 2. Gröna leverantörsval : Hur kan företag gå tillväga för att inkludera miljöcertifiering, utsläpp av koldioxidekvivalenter och återvinningsgrad som kriterier vid val samt utvärdering av leverantörer?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Adam Friberg; Daniel Komayesh; [2019]
  Nyckelord :logistics; purchasing; supplier selection; supplier evaluation; green supplier selection; green supplier evaluation; logistik; inköp; leverantörsval; leverantörsutvärdering; gröna leverantörsval; gröna leverantörsutvärderingar;

  Sammanfattning : Denna rapports syfte är att beskriva och analysera hur företag arbetar för att ta sitt miljömässiga ansvar när det kommer till val och bedömning av nya leverantörer samt uppföljning och utvärdering av befintliga leverantörer. Tanken är att rapporten ska bidra med en beskrivning av vilka kriterier som är vanligt förekommande vid leverantörsval och leverantörsutvärdering, samt vilka bedömnings- och utvärderingskriterier som kan inkluderas för att uppnå grönare leverantörsval. LÄS MER

 3. 3. The practice of recycling : understanding people´s motivations and barriers

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sandra Nilsson; [2018]
  Nyckelord :recycling; behaviour; practice theory; barriers; motivations;

  Sammanfattning : The problem of waste has grown into one of today's biggest environmental problems affecting both humans and the environment. Because of a growing world population, continued economic growth and more unsustainable consumption patterns, more waste is being generated, and more resources are being used. LÄS MER

 4. 4. Construction and demolition waste in Helsinki : Case study of the circular economy hub HSY Ekomo

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Erik Wikström; [2018]
  Nyckelord :Waste Management; Material Flow Analysis; European Union Waste Framework Directive; Construction and Demolition Waste; Circular Economy;

  Sammanfattning : The limited amount of natural resources on our planet has been actively discussed during the past decade. Recycling materials is becoming increasingly important in order to benefit the economy and the environment. LÄS MER

 5. 5. Klimatoptimering av broar - Åtgärder vid projektering för reducering av växthusgasutsläpp med LCA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Carljohan Jörnland; Jenny Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Brokonstruktion; Broar; Livscykelanalys; LCA; Global uppvärmning; Hållbara konstruktioner; CO2-ekvivalenter; Klimatoptimering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In 2017 the Swedish Parliament implemented a new national goal for limiting climate change. The goal is to have zero net emissions of greenhouse gases by year 2045 which will ultimately lead to negative net emissions. LÄS MER