Sökning: "återvinningstekniker"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet återvinningstekniker.

 1. 1. KLIMATNEUTRAL- OCH ENERGISMART BETONGTILLVERKNING : En energiteknisk State of the art-studie och analys

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Abel Tewelde; [2022]
  Nyckelord :Sustainability; energy systems; recycling techniques; environmental problems; winter concrete production; life cycle and environmental product declarations; concrete factory; heating systems; calcined clay; and bio boiler; Hållbarhet; energisystem; återvinningstekniker; miljöproblem; vintertillverkning; livscykel- och miljövarudeklarationer; betongfabriker; uppvärmningssystem; kalcinerad lera och biopannor;

  Sammanfattning : In abstract, it can be emphasized that the concrete industry influences and is significant based on the sustainability dimensions. The concrete industry is also an industry where actors with different backgrounds interact to achieve the different climate goals. LÄS MER

 2. 2. Recycling methods for glass fibre-reinforced plastic polymers : Glass fibre composites in a circular economy?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Hanna Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Composites; Glass; Fibre; Reinforced; Recycling; Circular economy; Circularity; Reinforcement; Plastic; Polymer; End-of-life; Reuse; Waste; Materials Chemistry; Chemistry;

  Sammanfattning : The reinforced composite industry is expanding. This raises the need for more sustainable resource use and waste management. A concept to combat both is circularity, creating a loop between the raw resources and the waste. Two important parts of circularity are recycling and reusing. LÄS MER

 3. 3. En studie om ekonomisk lönsamhet inom textilindustrin med fokus på hållbarhet ur ett miljöperspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Angela Bayat; Sarah Chowdhury; [2021]
  Nyckelord :sustainable development; sustainability; sustainable production; textile industry; environment; textiles; clothing; recycling; resource efficiency; circular economy; circular business models; product life cycle; textile fibers; hållbar utveckling; hållbarhet; hållbar produktion; textilindustrin; miljö; textilier; kläder; återvinning; resurseffektivitet; cirkulär ekonomi; cirkulära affärsmodeller; produktlivscykel; textila fibrer;

  Sammanfattning : Den här rapporten är en studie av textilindustrin. Rapporten ingår i kursen Examensarbete inom industriell produktion som ingår i Civilingenjörsprogrammet Maskinteknik. Studien är relevant i tiden då mycket forskning sker för att lösa de nuvarande respektive framtida problemen. LÄS MER

 4. 4. Arbetet mot cirkulär ekonomii svenska klädföretag

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :AGNES HANSSON; ELIN ANDERSSON; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Användningen av resurser i dagens klädindustri är inte hållbar och utmaningarna som den står inför är många. Syftet med denna studie är att undersöka fem svenska klädföretags arbete med cirkulär ekonomi, jämföra det med de principer och definitioner som finns och undersöka utmaningarna som arbetet står inför. LÄS MER

 5. 5. Textilers kretslopp - En studie om återvinningstekniker och -möjligheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Hanna Carlsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER