Sökning: "återvunnen plast"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden återvunnen plast.

 1. 1. Svenska konsumenters inställning och betalningsvilja för produkter skapade av marint plastavfall

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tilda Selemark; Magda Lundblad; [2021-06-30]
  Nyckelord :plast; marint plastavfall; återvinning; återvunnen plast; konsumtionsteori; inställning; attityd; betalningsvilja;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den utbredda plastanvändningen har möjliggjorts av sjunkandeproduktionskostnader, vilket lett till lägre priser och ökad konsumtion av plastartiklar. Detta,tillsammans med bristande avfallshantering, resulterar i att åtta miljoner ton plast årligenhamnar i världshaven. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of the recyclabillity of a lignin-based biopolymer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Materialvetenskap

  Författare :Eric Hacksell; [2021]
  Nyckelord :recycling; recyclability; lignin; Renol; PP; mechanical recycling; Recyclass; återvinning; lignin; Renol; återvinningsbarhet; Recyclass;

  Sammanfattning : The use of plastic materials has changed the packaging industry, the construction industry, the automotive industry, and many others drastically. Plastics are also abundant in our everyday life. However, its downsides in the society are undeniable and are starting to get attention from law makers, the general public and industries alike. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of alternative, sustainable polymer materials in regard to mechanical properties and sustainability

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för analys och syntes

  Författare :Hanna Axelsson; Joaquin Rudervall; [2021]
  Nyckelord :sustainability; polymers; LCA; mechanical properties; testing; biobased; plastic; recycled; polymer technology; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : We live in a world where products are consumed at an ever increasing rate, and where responsibility for the waste created is seldom taken. Plastics are in many ways wondrous materials, but they put a big strain on the environment, both in production and as waste. LÄS MER

 4. 4. Defining requirements of PET scrap for open loop recycling of post-industrial waste

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Josephine Digné; [2020]
  Nyckelord :Chemical Engineering; plastics; thermoplastics; PET; polyethylene terephthalate; foamed plastics; recycling; post-industrial waste; circular economy; återvinning; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To reduce the environmental impact and minimize the exploitation of the depleting re-sources, the transition to a circular economy is vital. It proposes an economy of reduced ma-terial consumption and increased reuse and recycling of plastics and other materials. LÄS MER

 5. 5. Varför återvinns inte fler plastförpackningar? En kartläggning av hinder för en ökad materialåtervinning av plastförpackningar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Malin Lane; [2020]
  Nyckelord :plastic packaging; recycling; greenhouse gas emissions; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The majority of plastic packaging is not being recycled today, but burned for energy recovery or sent to landfill. This leads to vast losses of recyclable material, as well as elevated emissions of greenhouse gases from the extraction of fossil oil needed to sustain the production of new plastics. LÄS MER