Sökning: "åtgärdsprogram på individ-grupp och organisationsnivå"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden åtgärdsprogram på individ-grupp och organisationsnivå.

 1. 1. Hur-et i åtgärdsprogrammet – En fallstudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Suzanne Vennberger; Jenny Ekberg; [2019]
  Nyckelord :Delaktighet; Elevaktivitet; Extra anpassningar; Särskilt stöd; Åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Ekberg, Jenny och Vennberger, Suzanne (2019). Hur-et i åtgärdsprogrammet – En fallstudie. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Åtgärdsprogram - formulering och ansvar

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Alexis; Helena Fernström; [2018]
  Nyckelord :åtgärdsprogram; ansvarsfördelning; läs- och skrivsvårigheter; socioekonomiska skillnader; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Med det här arbetet vill vi betona vikten av att de läs- och skrivmetoder som skrivs in i åtgärdsprogrammen ska vara adekvata åtgärder och att dessa inte görs slentrianmässigt. För att styrka elevens rättigheter bör åtgärdsprogram formuleras på likvärdigt sätt oberoende av vilken skola hen går i. LÄS MER

 3. 3. Träna och förstå, brist och olikhet - synsätt på matematik och specialpedagogik i åtgärdsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Siw Åström Andersson; Jenny Barne Ljung; [2017]
  Nyckelord :åtgärdsprogram; särskilt stöd i matematik; procedurkunskap; konceptuell kunskap; individnivå; gruppnivå; organisationsnivå; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : I svensk grundskola hade innevarande läsår 51400 elever ett åtgärdsprogram. Med tanke på mängden text som skolan producerar om en elev genom skolåren är det av vikt att reflektera över vad som skrivs. LÄS MER

 4. 4. Åtgärdsprogram på rätt nivåer : En intervjustudie med specialpedagoger kring arbete med åtgärdsprogram på grupp- och organisationsnivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Alexander Aleryd; [2014]
  Nyckelord :särskilt stöd; åtgärdsprogram; utredning; organisationsnivå; gruppnivå;

  Sammanfattning : Åtgärdsprogram ska utarbetas för de elever som är i behov av särskilt stöd. I dessa åtgärdsprogram ska hänsyn tas till individ-, grupp- och organisationsnivå. Forskning har dock visat att hänsyn bara tas till individnivån och analys av verksamheten uteblir. LÄS MER

 5. 5. Åtgärdsprogram på rätt nivåer : En intervjustudie med specialpedagoger kring arbete med åtgärdsprogram på grupp- och organisationsnivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Alexander Aleryd; [2014]
  Nyckelord :särskilt stöd; gruppnivå; organisationsnivå; utredning; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Åtgärdsprogram ska utarbetas för de elever som är i behov av särskilt stöd. I dessa åtgärdsprogram ska hänsyn tas till individ-, grupp- och organisationsnivå. Forskning har dock visat att hänsyn bara tas till individnivån och analys av verksamheten uteblir. LÄS MER