Sökning: "åtkomst"

Visar resultat 1 - 5 av 254 uppsatser innehållade ordet åtkomst.

 1. 1. Software Architecture for Concurrency Analysis on a Virtual Platform

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Brinda Mohan; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the increasing demand for faster processing, a trend of moving towards multi-core and multiprocessor environments for embedded systems is clear. In this context, concurrent programming is also on the rise. LÄS MER

 2. 2. Supporting CKD Patients on Home Hemodialysis with Digital Information and Communication

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Matilda Byström; Sandra Rödlund; [2022]
  Nyckelord :Hemodialysis; home hemodialysis; app development; SwiftUI; mobile application; remote patient monitoring; Hemodialys; hemhemodialys; apputveckling; SwiftUI; mobil applikation; fjärrövervakning;

  Sammanfattning : The lack of digital and easily accessible information for home hemodialysis patients leads to a disinclination of using the provided manuals. This problem could potentially be solved with a user-friendly app, where all information and communication with the healthcare providers could take place. LÄS MER

 3. 3. Development of a reliable and time-efficient digital production process of encrypted intelligent keys : Embedded systems and software development

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Almario Strömblad; Primus Svensson; [2022]
  Nyckelord :Embedded; software; hardware; automation; automated; gui; accelerate; reliable; time-efficient; efficient; keys; locks; electronic; circuit; production process;

  Sammanfattning : Smart keys are increasing in popularity due to the many benefits they bring. Access control and overview have never been more efficient than it is today. This thesis project automates the digital production of a new line of keys. Automating this production process improves the production in scalability, reliability, and efficiency. LÄS MER

 4. 4. Penetration Testing of an In-Vehicle Infotainment System

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Philip Andersson; [2022]
  Nyckelord :Cybersecurity; Penetration testing; In-Vehicle Infotainment system; Android Automotive; ISO SAE 21434; Cybersäkerhet; Penetrationstestning; Infotainmentsystem i fordon; Android Automotive; ISO SAE 21434;

  Sammanfattning : With the growing demand for smart and luxurious vehicles, the automotive industry has moved toward developing technologies to enhance the in-vehicle user experience. As a result, most vehicles today have a so-called In-Vehicle Infotainment (IVI) system, or simply an infotainment system, which provides a combination of information and entertainment in one system. LÄS MER

 5. 5. Hur kan utmaningar inom riskhantering hanteras med business intelligence : Effektivisera presentation av data och beslutsfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Ellen Ahlrik; [2022]
  Nyckelord :Business intelligence; beslutsfattarstöd; informationssäkerhet; riskhantering; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Detta kapitel ger en kort sammanfattning av hela arbetet. Där problemet och resultatet presenteras för att ge läsaren en grundläggande bild till hela arbetet.  Idag sker en snabb globalisering av IT. I takt med denna snabba globalisering ökar även hotet mot informationssäkerheten. LÄS MER