Sökning: "écrivant"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet écrivant.

  1. 1. "Vi är trollkarlar" : den konstnärliga kampen i Samuel Becketts I väntan på Godot

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

    Författare :Helena Looft; [2015]
    Nyckelord :Samuel Beckett; Waiting for Godot; interpretation; allegory; art; writing; author; authorship; Samuel Beckett; En attendant Godot; interprétation; allégorie; art; écrivant; auteur; Samuel Beckett; I väntan på Godot; tolkning; allegori; konst; skrivande; författarskap;

    Sammanfattning : When the Irish writer Samuel Beckett (1906-1989) wrote Waiting for Godot in 1948-1949 he was in a state of artistic depression and confusion. He had already turned to French instead of English and with a manuscript for the stage he made an effort to get away from what he called ”the awful prose” he was working on at that time. LÄS MER