Sökning: "élite"

Visar resultat 1 - 5 av 1198 uppsatser innehållade ordet élite.

 1. 1. GOVERNANCE AND DEMOCRACY IN SHAPING PANDEMIC POLICY. A comparative case study of the Covid-19 response in Sweden and Denmark

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johanna Löfgren; [2022-01-26]
  Nyckelord :Covid-19; Denmark; Sweden; Democracy; Governance; Public Administration; Policymaking;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic proves to be a major crisis with substantial effect on our society and thus projects an important area for academic research. Governments across the globe have taken extraordinary measures to fight the pandemic, with restrictions that limit social contact in order to stop the transmission of the virus. LÄS MER

 2. 2. “The forest is gone bit by bit" - Deforestation and its impacts on indigenous communities in Prey Lang, Cambodia

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Marie Theresa Jürgensen; [2022]
  Nyckelord :Kuy indigenous people; resource frontiers; frontiers of existence; Prey Lang; Cambodia; sustainability science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Globally, deforestation is occurring at staggering rates and causing tremendous impacts on the planet. Indigenous people, in particular, have long depended on the forest, and their beliefs and ways of life are highly affected by the changes occurring around them. LÄS MER

 3. 3. Elitidrottssatsande ungdomars upplevelser av fysioterapeutisk rehabilitering efter skada inom basketboll : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Gustav Denarp; Otto Nygren; [2022]
  Nyckelord :Basket; Elitidrottssatsning; Fysioterapi; Rehabilitering;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Riksidrottsgymnasiet (RIG) gör det möjligt för ungdomar att elitsatsa på idrott varpå basket är en av de idrotter som finns tillgängliga. Basket är en kontaktsport med där det i hög frekvens är personer som drabbas av skador. Vanliga skador är bland annat fotledsstukning samt knäskador. LÄS MER

 4. 4. Sport specific strength in alpine competitive skiing : What characterizes alpine elite skiers?

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Mathias Moberg; [2022]
  Nyckelord :Alpine Skiing; biomechanics; physiology; strength training; elite athletest; alpine elite skiers;

  Sammanfattning : Introduction: Alpine skiing has changed since the 1990s and it is unclear what sport specific strength is within modern alpine elite skiing. Purpose: The aim of this study was to create a strength profile and to investigate what sport specific strength is within alpine elite skiers. LÄS MER

 5. 5. Elitens osynliga mående : En kvalitativ studie om psykisk ohälsa inom elitidrott

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Felicia Granat; Hannah Persson; [2022]
  Nyckelord :elite sports; experiences; challenges; qualitative; mental illness; autobiographies; elitidrott; erfarenheter; utmaningar; kvalitativ; psykisk ohälsa; självbiografier;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how mental illness in elite sports is experienced and perceived in order to gain a deeper understanding of how an elite sport can affect a person's mental health and well-being and to furthermore examine the challenges that elite athletes encounter that can affect their mental health. The study uses a qualitative method using content analysis of three different autobiographies written by elite athletes. LÄS MER