Sökning: "ëkonomistyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 2056 uppsatser innehållade ordet ëkonomistyrning.

 1. 1. Strategi och ekonomistyrning i en bransch i mognadsfas: En fallstudie av Padelföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Melvin Borneklint; Benjamin Borneklint; [2023-08-30]
  Nyckelord :Mognadsfas; ekonomistyrning; strategier; konkurrens;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Strategi definieras som en plan för att uppnå en unik position på marknaden och för att skapa konkurrensfördelar. Organisationer kan genom väl uttänkta strategier skapa konkurrensfördelar på marknaden. LÄS MER

 2. 2. Ekonomistyrningens roll för att stärka konkurrenskraften genom hållbarhetsintegrering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Nordin; Moa Nyström; [2023-06-27]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; Levers of Control; Hållbarhet; Konkurrenskraft;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Företag agerar och styr olika, bland annat beroende på dess storlek, mognadsfas och resurser. Hur ekonomistyrningen utformas och avspeglas i ett företag som är i en tillväxtfas är mer förekommande studerat utifrån en traditionell syn på ekonomistyrningen. LÄS MER

 3. 3. Hur drivmedelsbranschen arbetar med cirkulär ekonomi i sin omställning mot hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lucy Melin; Alexander Makris; [2023-05-10]
  Nyckelord :drivmedelsbranschen; omställning; etiska business case modeller; organiserat hyckleri; organisatoriska fasader; ekonomistyrning; CE;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: När “business as usual” inte längre är en möjlighet är en omställning ett måste. Det linjära konceptet där produkter slutar som avfall i slutet av produktionslinjen är inte längre hållbar. LÄS MER

 4. 4. Utmaningarna med digitalisering av ekonomistyrning för små och medelstora tillverkande verkstadsföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sar Appel Jonsson; Jacob Svensson; [2023-02-21]
  Nyckelord :SME; digitalisering; ekonomistyrning; beslutsprocesser; tillverkning;

  Sammanfattning : The focus of this study is management control, more precisely how decision making and control mechanisms are affected by digitalization and what hampers the future development of digitalization in small and medium sized companies. To stay competitive it is important that small and medium sized companies also implement digitalization in their business. LÄS MER

 5. 5. Styrverktyg i en decentraliserad organisation : En fallstudie på Scania Oskarshamn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Liridon Gashi; Ella Karlsson; Alex Svensson Sandin; [2023]
  Nyckelord :control tools; decentralization; organizational structure; financial control; cultural control; cybernetic control; lean; styrverktyg; decentralisering; organisationsstruktur; ekonomistyrning; kulturstyrning; cybernetisk styrning; lean;

  Sammanfattning : Bakgrund: En organisation kan vara uppbyggd på många olika sätt varav decentralisering är ett av dem. Ekonomistyrverktyg som används inom en organisation är cybernetisk styrning, administrativ styrning och kulturstyrning. Även Lean benämns som ett starkt styrverktyg för en organisation. LÄS MER