Sökning: "ínformatik"

Visar resultat 11 - 15 av 4454 uppsatser innehållade ordet ínformatik.

 1. 11. En Jämförelse av För- och Nackdelar med VR och Tvådimensionell Visualisering inom Testning och Verifikation av Autonoma Fordonsfunktioner

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Eivind Eriksson; Alfred Aronsson; [2021]
  Nyckelord :Virtuell verklighet; simulering; testning;

  Sammanfattning : The goal of this study is to compare the differences between Virtual Reality with a head mounted display and traditional, 2-dimensional monitors when used in simulation and testing. By conducting this comparison, the aim was to find out whether a visualization method that uses 3-dimensions as opposed to a method which only uses 2-dimensions, provides a better solution for viewing 3-dimensional data gathered from actual vehicles in real-world tests. LÄS MER

 2. 12. Digitalisering inom teknikhandelns småföretag : Hur småföretag hanterar digitaliseringens möjligheter och utmaningar inom den traditionella industrin.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Peter Svensson; [2021]
  Nyckelord :digitalization; small businesses; wholesale; technical trading; digital capabilities; leadership capabilities; digitalisering; småföretag; partihandel; teknikhandel; digital förmåga; ledarskapsförmåga;

  Sammanfattning : Digitaliseringen erbjuder utmaningar och möjligheter för såväl små som stora företag och driver inom partihandeln effektivisering, stordriftsfördelar och automatisering vilket bedöms leda till fortsatt konsolidering med färre och större företag. Forskning visar att förutsättningarna att hantera utmaningar och möjligheter ser olika ut beroende på olika faktorer som företagsstorlek, ålder, bransch och resurser. LÄS MER

 3. 13. Digital nudging: en strategi för minskat matsvinn och hållbara matval vid skolmåltider

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Elin Andersson; Mathilda Schütt; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitalizations progression have created new possibilities to work with sustainability questions which is one of many challenges for today’s society. Food waste and food choices are a big part of sustainability and are affected by human behavior. One way to work with human behavior is through digital nudging. LÄS MER

 4. 14. För- och nackdelar med Gamification inom utbildning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :William Stenmark; Sebastiano Bäcklund Lanternone; [2021]
  Nyckelord :Gamification; Motivation; Education; Gamification; Spelifiering; Motivation; Utbildning;

  Sammanfattning : Gamification handlar om att motivera människor till att genomföra uppgifter med hjälp av spelelement i en icke-spelkontext. Användningen av Gamification blir allt vanligare på arbetsplatsen, under träning och inom utbildningen. Forskningen som inriktar sig på Gamification inom utbildning ökar snabbt, men resultaten verkar variera. LÄS MER

 5. 15. Varför har inte e-röstning implementerats i Sverige? : En jämförande studie om e-röstning i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Nathalie Olsson; Rehnberg Alva; [2021]
  Nyckelord :Elektronisk röstning; Estland; Röstningssystem; E-röstningskrav;

  Sammanfattning : Hade en fungerande demokrati som Sverige gynnats av att byta röstningssystem och använda sig av elektronisk röstning? År 2013 diskuterades det på en nationell politisk nivå om e- röstning var något som skulle införas i Sverige, men sen utredningen släpptes har inget nytt hänt inom området. Denna studie undersöker varför ett digitaliserat land som Sverige inte har infört e-röstning. LÄS MER