Sökning: "ínformatik"

Visar resultat 16 - 20 av 4454 uppsatser innehållade ordet ínformatik.

 1. 16. SPELAR DISTANS ROLL? : En kvalitativ studie om distansarbete under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Melvin Ungvall; Emma Lind; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In a world affected by Covid-19, the definition of remote work has changed. This study is using a framework by Olson and Olson (2000) and trying to see if it can be complemented by the concept of Digital Work to better understand remote work of today. LÄS MER

 2. 17. IT-säkerhetshotet phishing : Svenska små och medelstora företags utbildningsinsatser inom problemområdet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Joanna Metso; Rasmus Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; SMF; Phishing; Smishing; Vishing; Medvetenhet; ISO 27001;

  Sammanfattning : Informationssäkerhetsutbildning om phishing krävs för att kunna bekämpa det hot som phishing utgör, då människan alltid är den svagaste länken inom en organisation. Även om förslag och krav kopplade till hur informationssäkerhetsutbildning bör genomföras finns beskrivet i litteratur, standarder och ramverk är det svårt för SMF:er att anpassa och implementera dessa rent praktiskt. LÄS MER

 3. 18. Enhancing emotional communication between autistic and non-autistic individuals through assistive Information Technology

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Mina Abouei; [2021]
  Nyckelord :Assistive Technology; Autism Spectrum Disorder; Emotional communication;

  Sammanfattning : Recognising people’s emotions is a promising research area in human-computer interaction as emotional communication plays a crucial role in humans’ lives. One of the main reasons for ineffective emotional communication is a deficit in understanding emotional signals such as facial expressions and body posture. LÄS MER

 4. 19. How Covid-19 and Working From Home Have Affected Agile Software Development

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Emil Christoffersson; Philip Djup; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Due to Covid-19, there has been a rise of uncertainties around the world. One of theuncertainties is how teams and individuals of these teams in agile software developmenthas been affected. The goal of this paper is to see how Covid-19 has affected thesepeople that are WFH (Working from home). LÄS MER

 5. 20. “Request to speak, button” : Accessibility for visually impaired VoiceOver users on social live audio chat platforms

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Charlotte Bern; Linda Liljeström; [2021]
  Nyckelord :Accessibility; Social media; Visual impairment; VoiceOver; UX;

  Sammanfattning : Social media has become an inevitable part of everyday life. With the focus to a large extent being on image and video sharing, accessibility for the visually impaired is not always granted. LÄS MER