Sökning: "ínformatik"

Visar resultat 21 - 25 av 4454 uppsatser innehållade ordet ínformatik.

 1. 21. Vilseledd i en digital värld : En kvalitativ studie om upplevelsen av digital nudging

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Tomas Cederwall; Robin Jansson; [2021]
  Nyckelord :Nudging; Digital nudging; User experience; Dark patterns; Ethics; Nudging; Digital nudging; Användarupplevelse; Dark patterns; Etik;

  Sammanfattning : Individer står dagligen inför olika valsituationer i både fysiska och digitala miljöer. Begreppet nudging innebär att med små medel vägleda och påverka individer att göra val som anses bättre. LÄS MER

 2. 22. Point of View : The Impact of Background Conditions on Distinguishability of Visualised Data in Detailed Virtual Environments

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för informatik

  Författare :Clara Larsson; [2021]
  Nyckelord :Virtual Environment; Virtual Reality; Data Visualisation; Air Data; CityAirSim;

  Sammanfattning : Data visualisation in a virtual environment (VE) opens up new ways of presenting data and makes it possible for the observer to explore data in an immersive way. However, it also comes with a number of challenges. One of these challenges is data distinguishability. LÄS MER

 3. 23. Microinteractions: Don’t forget to raise your hand! : A qualitative study concerning microinteractions in digital meeting platforms and the impact they have on workflow efficiencies in the creative industry.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Elsa Andersson; Moa Strömland; Catherine Quassdorf; [2021]
  Nyckelord :Microinteractions; digital meeting platforms; Microsoft Teams; workflow efficiencies; creative industry;

  Sammanfattning : This research paper studies the extent of how microinteractions are utilized in Microsoft Teams and the impact that they have on workflow efficiencies, specifically in the creative industry. In a novel time where Covid-19 virus has increased the demand of digital platforms, the importance of research within remote meeting utilization, and the interaction possibilities within, is of utter importance. LÄS MER

 4. 24. Transmedia Narrative Transportation och hur influerare verkar på sociala plattformar : En netnografisk studie på hur individuella influerares förhållningssätt gentemot sociala plattformar kan ses med ett teoretiskt förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Totte Möörk; Julia Frostensson; [2021]
  Nyckelord :Transmedia theory; Narrative transportation theory; Transmedia Narrative transportation theory; TNT; Influencers; Transmedia storytelling; social platforms; Netnography; Transmedium; Influerare; Netnografi; Sociala plattform; Sociala plattformar;

  Sammanfattning : The aim of this study is to compare how transmedia narrative transportation theory (TNT) can be used on social plattform by influencers to how they are doing it. Social platforms are a relatively new phenomenon that is constant evolving both technical and how it´s used by the society. LÄS MER

 5. 25. RPA inom offentlig sektor : Möjligheter och utmaningar för robotiserad processautomatisering

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hampus Lundqvist; Johan Nilsson; Richard Vestergren; [2021]
  Nyckelord :Robotic Process Automation; RPA; Digitalization; Public Sector; Rationalisation; Business Development; Robotiserad processautomatisering; RPA; Digitalisering; Offentlig sektor; Effektivisering; Verksamhetsutveckling.;

  Sammanfattning : Samhället genomgår en digital transformation och inom offentlig sektor är en centralmålsättning att ta till sig de nya möjligheterna för att effektivisera sin verksamhet. Ökaddigitalisering har föranlett att automatisering av processer genom implementation avrobotiserad processautomatisering (RPA) blivit en metod vilken i snabb takt vuxit ipopularitet då detta erbjuder ett flertal möjligheter för organisationer. LÄS MER