Sökning: "ïkea"

Visar resultat 1 - 5 av 643 uppsatser innehållade ordet ïkea.

 1. 1. The clash between Ikea's brand identity, ideologies and employees' values

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karolina Kubiak; Sam Ouda; Sara Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : In May 2019, Ikea group in Poland posted an article in the intranet regarding LGBT-movement, encouraging the employees to support the LGBT+ community by participating in the celebration the company was about to host. A religious employee, with the pseudonym Tomasz K., chose to show his disapproval by posting a comment to the article. LÄS MER

 2. 2. Corporate Social Responsibility - ansvar under frihet - En utredande uppsats om multinationella företags ansvar för och i den globala leverantörskedjan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ellinor Månsson; Nilla Torstensson; [2020]
  Nyckelord :Företags sociala ansvar; mjuk reglering; leverantörskedja; uppförandekoder; hållbarhetsrapportering; multinationella företag Corporate social responsibility; global supply chain; soft law; codes of conduct; sustainability report; multinational enterprises; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Multinationella företag har, på grund av den ökade globaliseringen, i allt större utsträckning börjat etablera komplexa leverantörskedjor vilka inte sällan sträcker sig över olika världsdelar. Produktionen förläggs framförallt i utvecklingsländer där efterlevnaden av arbetsrättsliga standarder många gånger är bristfällig. LÄS MER

 3. 3. BILDENS TRE NYANSER AV GRÖNT

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Tovesson; Filippa Olsson; Tora Hammer; [2020]
  Nyckelord :Grön marknadsföring; hållbarhet; hållbarhetsrapport; semiotik; visuell kommunikation; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Bidra till fördjupade kunskaper om hur företag kan använda sig av semiotiska resurser i bilder för att positionera sig som hållbara Metod: Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie med semiotisk metod Teoretiska perspektiv: Uppsatsen utgår från teorier om hållbarhet, semiotik samt visuell kommunikation Empiri: Studien granskar bilder från de tre fallorganisationerna Ikea, Swedfund och Eternes prisbelönade hållbarhetsrapporter från 2015 Resultat: Studien visar att semiotiska resurser såsom kontrasterande och förvånande kontexter, anspelningar på tid samt förnyade samhällsstrukturer är vanligt förekommande och effektiva sätt att kommunicera hållbarhet. Studien visar även att ekologisk och social hållbarhet prioriteras framför ekonomisk hållbarhet, samt att social hållbarhet porträtteras genom avståndstagande från förlegade samhällsstrukturer. LÄS MER

 4. 4. Convenient Consumption in a Platform Economy: A Qualitative Study on Service Convenience and Community Platforms

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Kibe; Leo Sondén Karestrand; [2019]
  Nyckelord :Community Platforms; Convenience; Customer Journey; Customer Experience; Retail; Business and Economics;

  Sammanfattning : Thesis purpose: This study aims to explore how community platforms for services can be integrated and used in the customer journey in order to enhance consumers’ perception of convenience. Methodology: Due to the study’s explorative nature, the study utilised a qualitative method conducted in the context of the Swedish furniture retailer IKEA. LÄS MER

 5. 5. CONCEPT FOR A PORTABLE ASSISTIVE LIFTING SEAT

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industridesign

  Författare :PABLO CALVIN LINARES; [2019]
  Nyckelord :Lifting seat; Locking mechanism; Plastic sheet; Democratic design; Product development; Industrial design; Product design; Ergonomics;

  Sammanfattning : This project consists of the design of a concept for a portable assistive seat in collaboration with IKEA. The aim of the project is to create a solution that fits within the Omtänksam family of products and shares the company’s values of what is so-called Democratic Design: Form - Quality - Low Price - Function – Sustainability The Omtänksam Family is focused on products that can help the elderly to have a more comfortable life while blending with the home environment. LÄS MER