Sökning: "öga"

Visar resultat 1 - 5 av 178 uppsatser innehållade ordet öga.

 1. 1. Den mångfasetterade Guden : Att inte begränsa Gud

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Björn Söderberg Almén; [2020]
  Nyckelord :Nicholas Cusanus; Människa; Jonna Bornemark; Axel Herrlin; Egil W. Wyller; Birgit Helander; Iris Wikström; Metamorfos; skolastik; Immanuel Kant; Jean Baudrillard; Simulacra; Simulation; Psykologi; Epistemologi; Kunskapsteori; Strukturalism; Teologi; Gud.;

  Sammanfattning : Detta är en uppsats som tar sig an, på ett semantiskt sätt, ordet Gud och människors syn på vad ordet Gud har för betydelse. Genom att göra en idéanalys av Jonna Bornemarks analys av Nicolas Cusanus för att se om detta kan vara en väg för att ge en mera mångfasetterad bild och värde av ordet Gud och gudsbilden till den scientistiska människan i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Missnöjets möjligheter : Psykoterapeuters arbete med missnöje i unga vuxna-terapier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen; Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Amanda Ranch; Elisabeth Åström; [2020]
  Nyckelord :Unga vuxna; missnöje; metakommunikation; mentaliseringsförmåga; terapeutisk relation; alliansbrott; genombrott; självagens; psykodynamisk terapi.;

  Sammanfattning : Att arbeta med och överkomma missnöje i unga vuxna-terapier har i forskning visat sig gynnsamt för ett positivt terapiutfall. Dock visar forskning att unga vuxna kan ha svårt att uttrycka missnöje. LÄS MER

 3. 3. Social media acceptance in B2B marketing : A study exploring the reasons behind the difference in social media usage between B2B and B2C markets

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Eck; Johansson Sofie; [2020]
  Nyckelord :B2B; business-to-business; marketing; social media; TAM; Technology Acceptance Model;

  Sammanfattning : Social media is a fast growing platform when it comes to marketing. It is, however, used to a greater extent by business-to-consumer (B2C) companies than by business-to-business (B2B) companies. Because of this there has been considerably less research done concerning marketing on social media for B2B, compared to B2C. LÄS MER

 4. 4. Tystnadens eko : En kvantitativ studie om internkommunikationen på programmen för medie- och kommunikationsvetenskap på Karlstads universitet.

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johan Munthe-Kaas; Elin Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Internal communication; Karlstad university; media and communication; Internkommunikation; Karlstads universitet; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : Vi har nog alla någon gång varit medlem i en organisation. Och vad är mer frustrerande än att som organisationsmedlem inte få ta del av all den information som florerar runt? Som medie- och kommunikationsstudent får man snabbt lära sig vikten av att förmedla ut information på rätt sätt och i rätt forum, inte minst på grund av hur samhället idag är överöst med information och budskap. LÄS MER

 5. 5. Spel och lärande : Hur den nya spelaren möter“The Legend of Zelda: Ocarina of Time”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Olof Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : TV- och datorspel är ett medium som intresserat mig under hela mitt liv. Spelindustrinomsätter mer pengar än både filmindustrin och musikindustrin, och engagerar människorsuppmärksamhet till en grad som en lärare lätt avundas. Inuti spelen såväl som ikring demförmedlas kunskaper och färdigheter. LÄS MER