Sökning: "öga"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade ordet öga.

 1. 1. Effekten av inducerad prismatisk obalans i höjdled på horisontala fusionsvergenser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Frida Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Fusionsvergensreserver; anisometropi; prismaadaptation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur horisontella fusionsvergenser på nära håll påverkas av en inducerad vertikal prismatisk obalans mellan ögonen. Detta för att utreda om det okulomotoriska systemet kan kompensera för skillnader som påminner om en anisometropikorrektion vid ett ökande negativt och positivt fusionsvergensstimuli. LÄS MER

 2. 2. Physical modeling of optical modulators for optical link analysis : Optical link analysis in silicon photonics technologies

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniele Poggi; [2019]
  Nyckelord :Silicon photonics; physical modeling; ring modulator; electro-absorption modulator; optical modulator; optical link system; power consumption; Kiselfotonik; fysisk modellering; ringmodulator; elektroabsorptionsmodulator; optisk modulator; optiskt länksystem; strömförbrukning;

  Sammanfattning : According to the 2018 Ethernet Roadmap projections, the requirements for high speed links keep increasing every year, always keeping an eye on the energy per bit consumption of the communication system. The Ethernet requirements are estimated to reach 1Tbps by 2022-2025. LÄS MER

 3. 3. Multipla teorier och skillnader. En uppsats om konstitutionell pluralism i EU - I stormens öga.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emil Danielsson Nykänen; [2019]
  Nyckelord :Konstitutionell pluralism; EU; teoribildning; konstitutionalitet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar patientsäkerheten pre- och intraoperativt : En systematisk litteraturstudie utifrån operationssjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Tilda Öberg; Hultqvist Martina; [2019]
  Nyckelord :experience; intraoperative; operating theatre nurse; patient safety; preoperative; systematic litterature review; erfarenhet; intraoperativ; operationssjuksköterska; patientsäkerhet; preoperativ; systematisk litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssjukvården kännetecknas av en högteknologisk arbetsmiljö där operationssjuksköterskan har ett stort ansvar för patienten. Fokus är att se och skydda hela patienten för att förebygga vårdlidande till följd av vårdskada. Genom att ha ett vakande öga på omgivningen kan olika riskfaktorer förebyggas. LÄS MER

 5. 5. Light for dairy cows : methods to measure light in dairy barns

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sofia Lindkvist; [2019]
  Nyckelord :light intensity; vision; color; dairy cow; lux meter; spectrophotometer; ELF-method;

  Sammanfattning : Cows presumably perceive light differently from humans, due to physiological dif-ferences and the eyes’ position. When designing light in dairy barns, a lux meter is the most commonly used instrument, and the design is often calculated without any daylight inlet. LÄS MER