Sökning: "ögon"

Visar resultat 1 - 5 av 627 uppsatser innehållade ordet ögon.

 1. 1. Samer genom tre prästers övervakande ögon : En postkolonial studie av tre prästers porträttering av samer och deras kultur från 1740- till 1830-tal.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linus Bredgaard; [2021]
  Nyckelord :Sápmi; early modern time; the Swedish church; Sápmi; tidigmodern tid; Svenska Kyrkan;

  Sammanfattning : This essay studies and compares three clergymen that were stationed in Sápmi during the eighteenth and nineteenth centuries and their writings that deal with the Saami population of the northern parts of Sweden. How they portray the Saami people and their culture is analyzed though postcolonial concepts as Edward Said’s othering and other concepts by the likes of Loomba, Lincoln and Pratt. LÄS MER

 2. 2. Lärande och kompetensutbyte på en IT-avdelning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Ida Bondesson; Alexandra Klongkumnuangarn Ljungdahl; [2021]
  Nyckelord :Lärande; kunskap; kunskapsöverföring; kompetens; kompetensutveckling; generationsskillnader anställningstid; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sveriges arbetsmarknad är under ständig förändring och utveckling i takt med samhället. För första gången är fyra olika generationer ute på arbetsmarknaden samtidigt, där alla bär på olika erfarenheter och egenskaper som måste överbryggas för att skapa ett gott lärandeklimat. LÄS MER

 3. 3. En oväntad vändning i livet : En kvalitativ litteraturstudie om livet efter ett hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Linus Olsson; Jennifer Nielsen; [2021]
  Nyckelord :Hjärtstopp; patienter; sjuksköterska; upplevelser; överlevnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtstopp är en vanlig dödsorsak i världen. Antal individer som överlever ett hjärtstopp har ökat och ligger på 2-11% globalt sett. Forskningen går inte i samma takt som överlevnaden ökar och informationen kring upplevelser av att överleva ett hjärtstopp är bristfällig. LÄS MER

 4. 4. Romersk historia i Legenda Aurea : Hur det romerska imperiet under Decius, Diocletianus och Maximianus kan förstås genom 1200-talets ögon.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Fredrik Jakobsson; [2021]
  Nyckelord :Saints; middle ages; hagiography; Jacobus de Voragine; cultural memory; collective memory; Roman Empire; Helgon; medeltid; hagiografi; Jacobus de Voragine; kulturellt minne; kollektivt minne; Romarriket;

  Sammanfattning : This essay takes its starting point in Legenda Aurea, a hagiographical compendium written in the thirteenth century by an Italian catholic friar, Jacobus de Voragine. The essay aims to find out how the Roman history in the third century is shown in Legenda Aurea, a Christian book written about a thousand years later. LÄS MER

 5. 5. Teleomvårdnad: Sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter med ”förbundna ögon”

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cristian Jonsson; Mikael Hedman Surlien; [2020-06-26]
  Nyckelord :teleomvårdnad; telefonrådgivning; sjuksköterskors perspektiv;

  Sammanfattning : Teleomvårdnad blir allt vanligare och ersätter i större utsträckning traditionellafysiska möten vilket ställer högre krav på sjuksköterskan att snabbt bygga en tryggvårdrelation med patienten. Syfte: Syftet med den här litteraturöversikten är att undersökavilka faktorer som påverkar hur sjuksköterskor upplever att arbeta med teleomvårdnad. LÄS MER