Sökning: "ögonrörelser"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet ögonrörelser.

 1. 1. Lås upp konstens hemligheter: En jämförelse av intensitetsytor från olika tidsintervall med hjälp av blickspårning och spatiala punktprocesser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Filip Berntsson; Shahir Imam; Samuel Jonasson; Elon Vollmers Ginstrup; [2023-11-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ögonrörelser består av fixeringar, korta perioder där ögonen är relativt stilla och tar in eller bearbetar information. Genom att registrera ögonrörelserna av en person som tittar på en tavla kan positioner av fixeringar på tavlan undersökas som ett spatialt punktmönster. LÄS MER

 2. 2. Mobile phones and attention : An experimental study examining mobile phone distraction

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Moa Taube; Linda Åkerlund; [2023]
  Nyckelord :attention; distraction; mobile phone; working memory; uppmärksamhet; distraktion; mobiltelefon; arbetsminne;

  Sammanfattning : Mobile phones have become a natural part in our lives and with them, challenges and concerns rise. Mobile phones are designed to catch our attention, which equals unwanted distractions in many situations. Previous research is ambiguous as to in what situations mobile phones harm our attention and cause distraction. LÄS MER

 3. 3. Developing a portable, customizable, single-channel EEG device for homecare and validating it against a commercial EEG device

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Máté Károly Tóth; [2023]
  Nyckelord :Electroencephalography EEG ; Portable EEG; Single-channel EEG; Commercial EEG; Brain-machine interface; Prototype development; Elektroencefalografi EEG ; Bärbar EEG; Enkanaligt EEG; Kommersiellt EEG; Hjärna-maskin-gränssnitt; Prototyputveckling;

  Sammanfattning : There are several commercial electroencephalography (EEG) devices on the market; however, affordable devices are not versatile for diverse research applications. The purpose of this project was to investigate how to develop a low-cost, portable, single-channel EEG system for a research institute that could be used for neurofeedback-related applications in homecare. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse mellan gradient AK/A-kvot och beräknad AK/A-kvot mellan tre forimätningsmetoder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Jonna Karlsson; Maja Forsman; [2023]
  Nyckelord :AK A; ackommodation; vergenser; heterofori; von Graefe; Modifierad Thorington; Maddox Rod; binokulärseende; konvergens; divergens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vergenser är ögonrörelser där ögonen rör sig i olika riktningar i relation till varandra. Sambandet mellan konvergens och ackommodation kallas AK/A-kvot. Det kan tas fram med beräknad eller gradientmetod. Den beräknade metoden baseras på avstånds- och närforier. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering med eye-tracking av användbarhet på två konkurrerande webbplatser

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Linus Plate; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den digitala eran har användbarheten av webbplatser blivit ett centralt bekymmer. Otåligaanvändare avvisas snabbt av svårnavigerade och dåligt strukturerade webbplatser, vilketresulterar i avbrutna interaktioner och potentiellt missade affärsmöjligheter. LÄS MER