Sökning: "ögonsjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet ögonsjukvård.

 1. 1. Specialistsjuksköterskans kompetens inom oftalmologisk omvårdnad : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Katarina Beckman; Ewa Dahlquist; [2020]
  Nyckelord :Competence; nursing; ophthalmology; specialist nurse; Kompetens; oftalmologi; omvårdnad; specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oftalmologisk sjukvård står inför framtida förändringar av flera orsaker. Antalet patienter, som är i behov av ögonsjukvård ökar stadigt, både i takt med att befolkningen blir äldre, men även beroende av kunskaps- och teknikutveckling. I och med detta behövs fler specialistsjuksköterskor. LÄS MER

 2. 2. "Barn som får vara med är tryggare" : att använda bildstöd vid vård av barn inom ögonsjukvård. En intervjustudie.

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Malin Johansson; Johanna Larsson Majdandzic; [2020]
  Nyckelord :Alternative Augmentative Communication; Child centred care; Image support; Ophthalmic nursing; Alternativ Kompletterande Kommunikation; Barncentrerat perspektiv; Bildstöd; Oftalmologisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Barn är en stor patientgrupp inom ögonsjukvård, vilka har behov av att känna trygghet exempelvis genom att få förberedande information. För att möjliggöra detta krävs att barnet får möjlighet att kommunicera på sin nivå. LÄS MER

 3. 3. Ögonsjuksköterskors erfarenheter av tolkanvändning i patientmötet : En fenomenografisk studie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Nedicto Entenza Gutierrez; Anneli Sjöström; [2019]
  Nyckelord :Eye care; Experiences; Interpreter; Nurse; Phenomenography; Erfarenheter; Fenomenografi; Sjuksköterska; Tolk; Ögonsjukvård;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av telefonrådgivning inom ögonsjukvård utan specialistsjuksköterskekompetens : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Isa Morheden; Ellinor Johansson; [2019]
  Nyckelord :Erfarenheter; oftalmologi; telefonrådgivning; ögon;

  Sammanfattning : Ögonsjukvård är ett specialiserat område inom hälso- och sjukvård vilket kräver en kunskapsbaserad omvårdnad. Många patienter kontaktar sjukvårdsrådgivningen eller direkt till ögonmottagningar för att få hjälp med sina frågor. LÄS MER

 5. 5. Personers erfarenhet av besök vid sjuksköterskeledd ögonmottagning

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anita Axesol Greis; Sofie Rudin; [2018]
  Nyckelord :Experience; Nurseled; Ophthalmology; Personcentred care; Erfarenhet; Personcentrerad vård; Sjuksköterskeledd; Ögonsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som drabbats av glaukom eller diabetes ska erbjudas undersökningar regelbundet. Sjuksköterskeledd mottagning är en åtgärd för att möta efterfrågan. Syftet med studien var att undersöka personers erfarenhet av besök vid sjuksköterskeledd mottagning inom ögonsjukvård. LÄS MER