Sökning: "öka säkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 421 uppsatser innehållade orden öka säkerhet.

 1. 1. Sprinklers påverkan på ventilationsbrandskydd : En funktionsanalys avseesnde sprinklers påverkan på brandgasspridning i hotellmiljö.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Erik Rönnberg; Elias Björnqvist; [2020]
  Nyckelord :Sprinkler; brandgasspridning; hotell; brandskydd; FDS; PFS;

  Sammanfattning : The fact that a building is covered by a well-arranged fire protection is today a basic precondition for the safety of a building. Good and organized fire protection is also an essential part of a good safety culture. LÄS MER

 2. 2. Standardisering av processer vid fastighetsbyggen : En kvalitativ fallstudie om en standardisering av processer kan förbättra hanteringen och lagerhållningen av material i stora fastighetsbyggen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emil Karlsson; Filip Norman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggprojekt är i de flesta fall komplexa projekt där flera företag försöker samarbeta för att skapa en så god och effektiv arbetsplats som möjligt. När byggprojekt även i de flesta fall utförs på en begränsad yta så uppstår än fler utmaningar på grund av behovet att inneha rätt material, på rätt plats, vid rätt tid. LÄS MER

 3. 3. Can humans be patched? A short current state review.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Karan Luthra; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Informationssäkerhet är ett växande problem bland organisationer. Ett stort antal säkerhetsöverträdelser innefattar vårdslöshet bland anställda eftersom den mänskliga uppförande anses vara den viktigaste faktorn för informationssäkerhet. Därför är det avgörande för organisationer att utveckla en informationssäkerhetskultur. LÄS MER

 4. 4. Patientsäkerhet i relation till tjänstgöringstid utifrån operationssjuksköterskors perspektiv

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :jennifer sörensen; Frida Carlsvärd; [2020]
  Nyckelord :Tjänstgöring; operationssjuksköterska; samarbete; kommunikation; operationsteam; perioperativ vård;

  Sammanfattning : Introduktion: Operationssjuksköterskors arbete äger rum under olika tjänstgöringstider. Utifrån deras specialistkompetens föreligger ett eget ansvar för patientens perioperativa omvårdnad och säkerhet men också ett gemensamt ansvar med övriga professioner i operationsteamet. LÄS MER

 5. 5. Sustainable Implementation of Photovoltaic Technologies in Mauritius : A study on the energy system in Mauritius and the effect of solar power generation on frequency stability

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Maria Isabel Bang Jensen; Simon Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Isolated energy system; photovoltaic technologies; frequency stability; system inertia; grid readiness; renewable energy; sustainable energy mix; Mauritius; PV shutdown; N-1 security; Isolerad energisystem; solceller; frekvensstabilitet; svängmassa; förnybar energi; hållbar energimix; Mauritius; produktionsbortfall; N-1 säkerhet;

  Sammanfattning : Mauritius is an isolated island with ambitious targets for renewable energy generation and plans to invest in more solar power. The aim of this study is to assess how the implementation of photovoltaic technologies might affect the frequency stability in Mauritius and thus assess whether solar power can help the country obtain their targets for green energy generation. LÄS MER