Sökning: "ökad återhämtning"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade orden ökad återhämtning.

 1. 1. Effekter av ett förändrat postoperativt omhändertagande av spädbarn med sagittal kraniosynostos efter strip kraniotomi med fjäderteknik

  Magister-uppsats,

  Författare :Linda Heldmer; Lovisa Winlöf; [2021-05-18]
  Nyckelord :Intensivvård; postoperativ vård; intensivvårdssjuksköterska; spädbarn; sagittal kraniosynostos; strip kraniotomi med fjäderteknik;

  Sammanfattning : Background: Infants with sagittal craniosynostosis have a lower risk of experiencing complications following strip craniotomy with spring-assisted surgery compared to other surgical techniques. Pain treatment with intermittent morphine injections has been proven to be as effective as continuous morphine infusion in postoperative care. LÄS MER

 2. 2. Sorgträd : ett grönt kulturarv med ena roten i graven? – en undersökning av utvecklingen av sorgträd mellan 1967 och 2021 på Gamla kyrkogården i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elna Strömvall; [2021]
  Nyckelord :sorgträd; sorgeträd; kyrkogård; begravningsplats; kulturhistoria; kulturarv; hängask; hängalm; paraplyalm; hängbjörk; tårbjörk; hängbok;

  Sammanfattning : Grönområden och träd i urbana miljöer bidrar med för oss människor nödvändiga ekosystemtjänster, men grönområden riskerar att försvinna i och med en ökad exploatering. Många kyrkogårdar fyller idag en funktion både som begravningsplats och som en grön miljö för rekreation och återhämtning. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av stress på akutmottagningen : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Ana Nikolic; Amanda Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :sjuksköterska; akutmottagning; upplevelser; erfarenheter; stress; omvårdnad samt stressorer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är ett högt tryck och stor arbetsbelastning på sjuksköterskorna på akutmottagningar runt om i hela världen. Sjuksköterskor som arbetar på akutmottagningar upplever till stor del stress under sina arbetspass som mestadels är negativ. Antonovskys teori om KASAM lyfter stressorer som en del av individens tillvaro. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Elin Hansi; Cassandra Lyhamn; [2021]
  Nyckelord :Tvångsvård; patienters upplevelser; omvårdnad; psykiatri; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som lider av en allvarlig psykisk störning eller har ett oundvikligt behov av vård kan behöva vårdas mot sin vilja. När en patient vårdas under tvång äventyras patientens autonomi och självbestämmande eftersom att patientens frihet är begränsad. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen och hantering av rollen som nyexaminerad specialistsjuksköterska inom anestesi och intensivvård : En intervjustudie med kvalitativ ansats

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Lina Nilsson; Kristina Nyberg; [2021]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterskor; Intensivvårdssjuksköterskor; nyutbildad; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Det finns ett begränsat antal specialistsjuksköterskor på avancerad nivå och man ser en minskning i antalet nyutexaminerade. För specialistsjuksköterskor framställs det som alltmer komplext och resurskrävande att bedriva svensk hälso- och sjukvård. Kraven på kompetensen ökar. LÄS MER