Sökning: "ömsesidighet"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade ordet ömsesidighet.

 1. 1. Patienters delaktighet vid omvårdnad : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marwa Ahmed; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning beskriver hur utvecklingen av patientens delaktighet har förändrats. Det finns lagar som styr patientens rätt till delaktighet och att ansvaret ligger hos sjuksköterskan att möjliggöra detta. Möjligheterna grundas i en vårdrelation och kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Här kan jag vara mig själv och här finns det plats att utvecklas : En kvalitativ studie om geografiska platser och identitetsutveckling

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexandra Jerome; [2020]
  Nyckelord :Identity; Geographical locations; Belonging; Development and Requirements; Identitet; Geografisk plats; Tillhörighet; Utveckling och Förväntningar;

  Sammanfattning : Globalization in today's societies has resulted in many individuals around the world being able to identify themselves as world citizens. However, Sweden's different locations and regions are both what individuals take for granted as well as what most Swedes call home. LÄS MER

 3. 3. “Har vi förstått varandra?” : Kvalitéer i kommunikationen mellan vårdnadshavare och pedagoger i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Linnea Hall Hamrin; Elin Lange; [2020]
  Nyckelord :förskola; kommunikation; kvalité; pedagoger; samverkan; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med den här kvalitativa studien är att beskriva pedagogers och vårdnadshavares uppfattningar kring kvalitéer i kommunikationen dem emellan i förskolan. Problemet vi uppmärksammade i studien var bristen på kunskap kring hur pedagoger och vårdnadshavare skapar och upprätthåller en bra samverkan med hjälp av kommunikation då man i tidigare studier belyst att kvalitén i kommunikationen varierar. LÄS MER

 4. 4. Tillit och förtroende ur ett ledarskapsperspektiv : En begreppsdiskussion och en intervjuundersökning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ida Starnert; Josefin Morberg; [2020]
  Nyckelord :Tillit; förtroende; tillitsbaserat ledarskap; sårbarhet; ömsesidighet;

  Sammanfattning : With this study, we want to contribute to the Swedish conceptual discussion about trust, trust, trust-based leadership and what it means to have confidence in organizations. Through this study we have studied how the word trust is defined and experienced, and whether the word trust has the same meaning. LÄS MER

 5. 5. Barn vill veta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linda Segel; Therese Kolenko; [2020]
  Nyckelord :livsfrågor; döden; omsorgsetik; förskola; förskolebarn; pedagoger; samtal;

  Sammanfattning : Vår studies huvudsakliga syfte har varit att analysera, tolka och reflektera hur ett urval pedagoger ser på sitt arbete med livsfrågor i förskolan. Anledningen till ämnet har sin grund i vår egen erfarenhet av att ämnet oftast tystas ner och inte pratas särskilt mycket om. LÄS MER