Sökning: "önskvärt"

Visar resultat 1 - 5 av 1152 uppsatser innehållade ordet önskvärt.

 1. 1. Koncernstyrning - Rättsliga möjligheter till ansvarsutkrävande för skador utan givet ansvarssubjekt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Beatrice Nyqvist; [2019-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom svensk rätt behandlas moderbolag och dotterbolag som separata juridiska objekt, det saknas således reglering avseende koncerners styrning och ledning för bolag inom koncernen. Trots att moder- och dotterbolag rättsligt behandlas som separata juridiska objekt är den faktiska styrningen av bolagen vanligtvis inte uppdelad på detta vis. LÄS MER

 2. 2. När politiker byter sida - En undersökning om svängdörrarna mellan privata och offentliga anställningar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Moberg; Simon Barajas Lamo; [2019]
  Nyckelord :Korruption; demokrativärden; svängdörrar; övergångsrestriktioner; frestelsekultur; institutional rational choice; politisk kultur; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Juli 2018 infördes en ny lag med syfte att begränsa statsråd och statssekreterares möjlighet att över natt pendla mellan en anställning inom offentlig och privat sektor. Detta med syfte att motverka korruptionsrisk, förtroendeskada för staten och snedvriden konkurrens. LÄS MER

 3. 3. “det var svårt i början, men jag tycker ändå att jag har fått ett bra stöd” : Nyutexaminerade barnmorskors upplevelse av stöd från barnmorskekollegor

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Jeppsson; Anna-Karin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Feedback; mentoring; midwives; new graduate; support; Barnmorskor; mentorskap; nyutexaminerad barnmorska; stöd; återkoppling;

  Sammanfattning : Bakgrund: I det nya yrket som barnmorska i en ny arbetsmiljö med nya kollegor och arbetsuppgifter är behovet av stöd från kollegor en betydande del i upplevelsen av övergången från barnmorskestudent till legitimerad barnmorska. Forskning visar att de nyutexaminerade barnmorskorna är i behov av ett strukturerat stöd men ett utarbetat mentorsprogram finns inte. LÄS MER

 4. 4. TLS Library for Isolated Enclaves : Optimizing the performance of TLS libraries for SGX

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Jiatong Li; [2019]
  Nyckelord :Intel SGX; Trusted Execution Environment; TLS libraries; Intel SGX; Trusted Execution Environment; TLS-bibliotek;

  Sammanfattning : Nowadays cloud computing systems handle large amounts of data and process this data across different systems. It is essential to considering data security vulnerabilities and data protection. LÄS MER

 5. 5. Ett invecklat utvecklingsuppdrag - En studie om verksamhetsutvecklares möjligheter att stödja och utveckla kommunal verksamhet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Cecilia Cadier; My Hazard; [2018-09-10]
  Nyckelord :organisatorisk utveckling; gränssnittsfunktion; verksamhetsutvecklare; strategisk nivå; operativ nivå; separeringoch återkoppling;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att generera kunskap och öka förståelsen för hurorganisatorisk utveckling kan ske genom strategiskt utbyte mellanverksamhetsnivåer. Detta med bakgrund i att det succesivt kommit atttillsättas nya funktioner som har i uppdrag att möjliggöra för organisatoriskutveckling genom att stödja både den strategiska och den operativa nivån. LÄS MER