Sökning: "önskvärt"

Visar resultat 1 - 5 av 515 uppsatser innehållade ordet önskvärt.

 1. 1. Klimatprognos år 2040 : förändrade förutsättningar för svensk växtproduktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Johan Persson; [2018]
  Nyckelord :klimatförändringar; självförsörjandegrad; global uppvärmning; friland; import; odlingsförutsättningar;

  Sammanfattning : Syftet med den här litteraturstudien är att med bakgrund i Sveriges historiskt låga självförsörjandegrad som en del av den inhemska försvarsförmågan titta på vilka nya odlingsförutsättningar klimatförändringarna medför. Dessa odlingsförutsättningar har sedan parats ihop med information om odlingsförutsättningar för grödor vi idag inte odlar eller odlar mycket begränsat, inom landet för att ge en uppfattning om vilka grödor vi kan föra in i Sverige och när vi kan göra det. LÄS MER

 2. 2. Ersättning för servitut som upphävs för att frigöra byggrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Anton Grönqvist; [2018]
  Nyckelord :servitut; upphävande av servitut; genomsnittsvärdeprincipen; vinstfördelning; fastighetsreglering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Servitut är ett rättsförhållande mellan fastigheter där den ena fastigheten har rätt att nyttja den andra fastigheten för att komplettera fastighetens behov så att den kan användas funktionellt och ändamålsenligt. En grundregel för servitut är att rättigheten ska gälla tillsvidare. LÄS MER

 3. 3. Studentbostäder i Karlskrona : En jämförelse om vad Boverket och studenter säger om studentbostäder

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Karin Lindbäck; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta arbete har en studie gjorts om hur studenter ser en önskvärd studentbostad samt vad Boverket säger om studentbostäder. Studien har avgränsats till att undersöka vad studenter på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona anser som önskvärt i en studentbostad i Karlskrona. LÄS MER

 4. 4. Den Förarlösa Staden : gestaltningsprinciper för eldrivna autonoma fordon - en vision om brunnshögs framtida utveckling

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Elias Allouche; David Einarsson; [2018]
  Nyckelord :autonoma fordon; självkörande fordon; förarlösa fordon; automatiserade fordon; eldrivna fordon; automatisering; autonom mobilitet; fysisk planering; proaktiv planering; stadsplanering; trafikplanering; urban miljö; stadsmiljö; gestaltningsprinciper; gestaltningsförslag; mobility management;

  Sammanfattning : ”I could either watch it happen or be a part of it.” - Elon Musk De autonoma fordonens intåg på svenska vägar är ett stundande faktum med utblick mot 2030. LÄS MER

 5. 5. Marknadens triumf : lärare i en nyliberal tid

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Anneli Westfelt; [2018]
  Nyckelord :Entrepreneurial skills; entrepreneur; neoliberalism; New Public Management; Yarden by Kristian Lundberg; taylorism; alienation; curriculum; knowledge requirements; literary analysis; book discussion; Entreprenöriella förmågor; entreprenör; nyliberalism; New Public Management; Yarden av Kristian Lundberg; taylorism; alienation; läroplan; kunskapskrav; litteraturanalys; boksamtal;

  Sammanfattning : I essäns form utforskas här grunderna till och eventuella effekter av formuleringar i läroplanen för gymnasieskolan där entreprenöriella förmågor framhålls. Dessa ska främjas hos eleverna vilket ska leda till att de i framtiden kan starta och driva företag. LÄS MER