Sökning: "öppen fritidsverksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden öppen fritidsverksamhet.

 1. 1. "Yes! Rastboden är öppen!" : Ett utvecklingsinriktat arbete om elevers delaktighet på skolrasten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Kristina Karlberg Axelsson; Josefine Svensson; [2020]
  Nyckelord :Leisure; lending system; participation; physical activity; recess; responsibility; safety; sustainable.; Ansvar; delaktighet; fritidsverksamhet; fysisk aktivitet; hållbart; lånesystem; rast; trygghet.;

  Sammanfattning : Syftet med det utvecklingsinriktade arbetet var att skapa en hållbar rastverksamhet genom ett lånesystem där fokus var att utveckla elevernas förmåga att ta personligt ansvar. Studien undersöker hur elever kan bli delaktiga, utveckla personligt ansvar, känna trygghet samt vara fysiskt aktiva under rasten. LÄS MER

 2. 2. Delaktighet och inflytande : En studie inom den öppna fritidsverksamheten om tjejers utveckling till framtida medborgare

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Elin Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Participation; Influence; Youth recreation centers; Citizenship; Girls.; Delaktighet; Inflytande; Öppen fritidsverksamhet; Medborgarskap. Tjejer;

  Sammanfattning : Young people cannot, due to their age, possess a full citizenship. But through their education, they are future citizens under development and have rights such as participation and influence in matters that affect their lives. Historically, women have been excluded from citizenship. LÄS MER

 3. 3. Bland leksakspistoler, spindelväv och mellanstadiebarn : En vetenskaplig essä om vad meningsfull fritid innebär i förhållande till elevinflytande och lärande i en öppen fritidsverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Josefin Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :meaningful leisure-time; pupils´participation; democracy; learning; leisure-time centre for 10-13-year-old children; meningsfull fritid; elevinflytande; demokrati; lärande; öppen fritidsverksamhet;

  Sammanfattning : This essay examines what a meaningful leisure-time could mean, in relation to pupils’ participation and learning. I have investigated the wording of the statement which says that children should be giving a meaningful leisure time, progress and learning. LÄS MER

 4. 4. Vem får plats? : Om tjejers plats på öppen fritidsverksamhet för ungdomar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Ebba Eriksson; [2017]
  Nyckelord :ungdomsgårdar; kulturhus; öppen fritidsverksamhet; tjejer; ungdomar; genus;

  Sammanfattning : I Vem får plats? Om tjejers plats på öppen fritidsverksamhet utforskas varför tjejer besöker eller inte besöker öppen fritidsverksamhet i lika hög grad som killar. För att göra detta görs en fallstudie på två öppna fritidsverksamheter i Uppsala, med liknande verksamheter men där den ena besöks av en majoritet tjejer medan den andra nästan uteslutande har nyanlända killar som besökare. LÄS MER

 5. 5. Kan stenen bli ett troll? : Finns skapande verksamhet utomhus på fritidshem?

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Carina Sandberg; Carina Vilsson; [2015]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; skapande verksamhet; fritidsverksamhet;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om skapande verksamhet i fritidshem bedrivs utomhus eller inte. Pedagogerna i fritidshem har i uppdrag att ge barnen utrymme för kreativt skapande. LÄS MER