Sökning: "öppen programvara"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden öppen programvara.

 1. 1. Smart Choices of Logistic Flows in Autonomous Transport System

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Hanna Ma; [2020]
  Nyckelord :Applied mathematics; mixed integer linear programming; logistic planning; Tillämpad matematik; blandad heltalsprogrammering; logistikplanering;

  Sammanfattning : PLAS is a cloud-based software used for planning and scheduling fleets of vehicles for material transport. PLAS consists of two components; the Logistic Flow Solver (LFS) and the Material Transport Scheduler (MTS). Based on transportation requests, the LFS generates a set of logistic flows. LÄS MER

 2. 2. Kan projekt med öppen källkod användas delvis eller helt för at tuppfylla behoven för routing-applikationer?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Leykun Adugna; Goran Laic; [2020]
  Nyckelord :IP-routing stack; routing protocol daemon; open source; open source software; test environment; OSPF; software program; routing protocol; dynamic IP configuration; static IP configuration; routing protocol suit; routing application; open source license; investment calculation; IP-routing stack; routing-protokoll daemon; routing-tabell; öppen källkod; öppenkällkod programvara; testningsmiljö; OSPF; mjukvaruprogram; routing protocol suit; dynamisk IP konfiguration; statisk IP konfiguration; routingapplikationer; öppen källkod-licens; investeringskalkylering;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är det inte ovanligt för företag och organisationer att hitta bättre och alternativa mjukvaror med öppen källkod för att lösa sina behov. De söker programvaror som har de nödvändiga egenskaperna som krävs för att driva sin verksamhet och eventuellt ersätta egenutvecklad programvara för att spara tid och undvika onödiga kostnader. LÄS MER

 3. 3. Kartering och klassificering av berg med fotogrammetri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jonas Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :Fotogrammetri; Bergklassificering; Kartering; Punktmoln;

  Sammanfattning : Metoder för insamling av geologisk information har under de senaste 25 åren inte ändrats särskilt mycket. Traditionellt har informationen samlats in genom kartering av bergmassan i fält utfört av en kartör utrustad med kompass, hammare, papper och penna. LÄS MER

 4. 4. Implementation and performance analysis of software defined radio (SDR) based LTE platform for truck connectivity application

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Bilal Maqsood; [2019]
  Nyckelord :SDR; LTE; srsLTE; srsUE; USRP; LimeSDR; SDR; LTE; srsLTE; srsUE; USRP; LimeSDR;

  Sammanfattning : In today’s modern era of technology mobile communication is evolving with a higher pace than ever before. New features and applications are added in the existing networks each day. The faster development pace requires a faster way to prototype and test the mobile communication standards/ applications to offer faster delivery to the end user. LÄS MER

 5. 5. Publicering av geografiska data på webben

  Master-uppsats, Lunds universitet/Lantmäteri (CI); Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Gabriella Olsson; Rickard Ingesson; [2019]
  Nyckelord :open source; geographic data; web map; openlayers; open source license; GNU GPL; BSD; Geographic information systems; GIS; javascript; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In most projects, there is a need to visualize geographic data in a map and in most cases, this is done in an interactive map on a computer, tablet or mobile phone. To be able to publish geographic data on the web, several components are needed. LÄS MER