Sökning: "öppenvård i psykiatri"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden öppenvård i psykiatri.

 1. 1. Det beror på vem som svarar : Patienters upplevelser av telefonrådgivningssamtal i psykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Isak Ernholm; Johan Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :telefonrådgivning; psykiatri; upplevelser; bemötande; kommunikation; patientperspektiv; semistrukturerade intervjuer;

  Sammanfattning : Att som sjuksköterska bemöta patienter i telefonrådgivning innebär särskilda svårigheter kopplat till både kommunikation och organisation. Samtal med patienter med psykisk ohälsa kan innebära ytterligare utmaningar där sjuksköterskan får möta starka känslor och suicidal kommunikation. LÄS MER

 2. 2. "Jag kan lyssna, ös på mig, jag pallar att ta emot" : Sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad av barn med depression inom barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Karin Johanna Kaller; [2020]
  Nyckelord :adolescents; care relationship; caring; children; depression; nurses; nursing; psychiatry; qualitative content analysis; recovery; semi-structured interview; The Tidal Model; barn; depression; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad; psykiatri; semistrukturerade intervjuer; sjuksköterskor; Tidal; ungdomar; vårdrelation; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning pekar på att det kommer ske en fortsatt ökning av barn med psykisk ohälsa de kommande åren. Sjuksköterskor kommer således att möta fler med barn diagnosen depression. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeuters kliniska resonemang vid arbetet med vuxna klienter med ADHD

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Ida Hägglund; [2019]
  Nyckelord :Occupational therapy; clinical reasoning; attention deficit hyperactivity disorder; adults;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters kliniska resonemang vid arbetet med vuxna klienter med ADHD. Genom ett ändamålsinriktat urval identifierades åtta arbetsterapeuter inom psykiatrisk öppenvård som hade erfarenhet av att arbeta med vuxna klienter med ADHD. LÄS MER

 4. 4. Både hindrad och pressad : Om psykologers upplevelse av etisk stress i psykiatrin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Emma Grapensson; [2019]
  Nyckelord :Etisk stress; psykolog; psykiatri;

  Sammanfattning : Den offentliga vården har genomgått omfattande förändringar de senaste decennierna när New Public Management vunnit mark och lett till tydligare riktlinjer och mer detaljspecificerade krav på de anställda. Minskade möjligheter att bedriva vård utifrån sin egen moral och bedömning leder till etisk stress. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenhet och upplevelse av att göra en orosanmälan inom den vuxenpsykiatriska öppenvården

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Petra Agrell; Ida Henriksson Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation; Orosanmälan; Psykiatri; Sjuksköterska; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund Trots att personal inom hälso-och sjukvård enligt lag är skyldiga att göra orosanmälan vid misstanke om att ett barn far illa görs relativt få anmälningar inom vuxenpsykiatrin. Essensen inom den psykiatriska vården är vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient där kommunikation och patientens delaktighet är av stor betydelse. LÄS MER